Abonnementstarief in de Wmo: wat nu?

Op 9 april heeft de Tweede Kamer unaniem ingestemd met de invoering van het abonnementstarief in de Wmo. Hiermee wordt de koppeling met het inkomen definitief losgelaten. Het belang van een goed gesprek wordt hiermee nog groter!

Wat zijn de gevolgen van het abonnementstarief? Gaan er meer mensen een beroep doen op Wmo-voorzieningen? Mensen die het misschien nu nog zelf bekostigen?
De verwachting is dat het abonnementstarief leidt tot een toenemende vraag naar van Wmo voorzieningen zoals bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, maar ook naar meer vraag naar hulpmiddelen en woningaanpassingen; de ‘aanzuigende werking’. Hierdoor vrezen gemeente toenemende uitvoeringskosten. Daarnaast vinden gemeenten ook dat het beleid ‘haaks staat’ op zowel de gedachte achter de decentralisaties alsook het idee van de zelfredzame burger en diens ‘eigen verantwoordelijk’.

Hoe kan je dit als gemeente beïnvloeden? Een belangrijk instrument hiervoor is het gesprek. Zodra een inwoner zich meldt, is het gesprek tussen de inwoner en de consulent het uitgelezen moment om in te gaan op de eigen kracht en verantwoordelijk, en te onderzoeken hoe je in dit gesprek de inwoner ook daadwerkelijk kunt motiveren en activeren. Dit betekent dat je met je gespreksvaardigheden de inwoner kan motiveren tot eigen kracht.

In de training ‘abonnementstarief’ gaan we in op de eigen houding en vaardigheden van de consulent. Deze zijn nodig om een gelijkwaardig en interactief gesprek te voeren waarbij de inwoner gemotiveerd wordt om ook echt mee te denken. Met motiverende gespreksvoering zorg je ervoor dat je gesprekspartner zelf de motivatie vindt om veranderingen in te zetten. Het uitgangspunt is het opbouwen van een constructieve relatie, zodat de bejegening van de deelnemers door de inwoners als gelijkwaardig en menselijk wordt ervaren.

Meer weten over de training ‘abonnementstarief’? Of heb je een acute behoefte aan goed opgeleide en direct inzetbare Wmo-consulenten? Neem dan contact op met Niels Veenhuizen 06 28 36 20 08 / niels.veenhuizen@bendergroep.nl of met Marga Ligtenberg 06 41 17 08 64 / marga.ligtenberg@bendergroep.nl.

Aanmelden