Het actualiseren van verordeningen; Een noodzakelijke en tijdrovende taak

Onder de Omgevingswet moet een gemeente alle regels die van toepassing zijn op de fysieke omgeving bundelen in hun eigen omgevingsplan. Dit heeft als voordeel dat een gemeente eenvoudiger lokaal regels kan vaststellen.

Momenteel hebben gemeenten honderden regels die van toepassing zijn op de fysieke leefomgeving. Het opstellen van een omgevingsplan geeft de gemeente kansen om regels beter te laten aansluiten op beleid of
de huidige stand van zaken. Vaak staan er verordeningen op de boeken die al jaren niet meer actueel zijn of niet langer worden gehandhaafd. Met als gevolg dat er verordeningen in de loop der jaren zijn bijgekomen die tegenstrijdig zijn met andere verordeningen.

Het actualiseren van verordeningen en beleidsplannen is hierin een belangrijke maar ook tijdrovende taak. Wanneer dit zorgvuldig gebeurt levert het op korte termijn veel profijt op. Naast tijd en geld zijn onnodige regels immers ook een bron van frustratie en niet meer van deze tijd. ‘In de geest van de Omgevingswet’  werken betekent dus ook met een frisse blik naar de huidige situatie durven kijken.

Dit vraagt niet alleen om specifieke kennis en kunde, maar ook om een sterke persoonlijkheid. Je moet immers het gesprek aangaan met juristen, handhavers en eigenaren van verordeningen. Veel gemeenten maken gebruik van de vaardigheden van onze professionals om dit op een zorgvuldige manier te laten onderzoeken. Onze professionals inventariseren, analyseren, saneren en reviseren verordeningen en beleidsplannen zodat gemeenten in 2021 klaar zijn voor de Omgevingswet.

Wil je van gedachten wisselen over hoe Bender je kan ondersteunen? Neem dan contact op met Rik van Wijk 06 18 58 20 26 / rik.vanwijk@bendergroep.nl.

‘In de geest van de Omgevingswet’ werken betekent ook met een frisse blik naar de huidige situatie durven kijken.

Rik van Wijk Manager ruimtelijk domein