Arnhem en Renkum kiezen voor Bender

Vanaf 1 juli 2019 is Bender preferred supplier voor het cluster Werk & Inkomen van de gemeenten Arnhem en Renkum. Deze hernieuwde samenwerking is het resultaat van een succesvolle aanbieding op de aanbesteding van beide gemeenten. Met veel aandacht is gewerkt aan een plan van aanpak dat recht doet aan de uitvraag van beide gemeenten, waarbij specialistische en op termijn meer generalistische kennis van het sociaal domein wordt ingezet.

‘Bender is bijzonder verheugd dat we de huidige en prettige samenwerking kunnen voortzetten voor een periode van maximaal 8 jaar. We hebben er alle vertrouwen in dat de professionals van Bender met hun specialistische en generalistische kennis van het sociaal domein een belangrijke bijdrage leveren aan een sociale, veilige en inclusieve samenleving in de gemeenten Arnhem en Renkum’, aldus Astrid Nieboer, regiomanager bij Bender.

Bender voor Arnhem en Renkum

Ook benieuwd wat Bender voor het sociaal domein in uw gemeente kan betekenen? Neem dan contact op met Saskia van Wijck of bel 020 – 578 73 00 .