Bender lanceert training 'abonnementstarief'

Door de invoering van het abonnementstarief in de Wmo met ingang van 1 januari 2019 wordt de koppeling met het inkomen losgelaten. De verwachting is dat dit leidt tot een toenemende vraag naar Wmo voorzieningen zoals bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, maar ook naar meer vraag naar hulpmiddelen en woningaanpassingen.

 

Als de verwachte stijging ook daadwerkelijk doorzet, kan deze nieuwe systematiek de betaalbaarheid van de Wmo en het bredere sociale domein onder druk zetten. Naast de verwachte stijging van het aantal Wmo-aanvragen, en een lagere opbrengst van eigen bijdragen, zullen ook de uitvoeringskosten omhoog gaan.

 

De toename van de vraag naar voorzieningen, vraagt om een andere houding van de Wmo-consulent. Zodra een inwoner zich meldt, is het gesprek tussen inwoner en consulent het uitgelezen moment om in te gaan op eigen kracht en verantwoordelijkheid. Maar hoe zorg je ervoor dat dit gesprek mensen ook daadwerkelijk motiveert en activeert.

 

In de training ‘abonnementstarief’ gaan we in op de eigen houding en vaardigheden van de consulent. Deze zijn nodig om een gelijkwaardig en interactief gesprek te voeren waarbij de inwoner gemotiveerd wordt om ook echt mee te denken. Motiverende gespreksvoering kan hiervoor goed ingezet worden. Met motiverende gespreksvoering zorg je ervoor dat je gesprekspartner zelf de motivatie vindt om veranderingen in te zetten. Het uitgangspunt is het opbouwen van een constructieve relatie, zodat de bejegening van de deelnemers door de inwoners als gelijkwaardig en menselijk wordt ervaren.

 

Meer weten over de training ‘abonnementstarief’? Of heeft u een acute behoefte aan goed opgeleide en direct inzetbare Wmo-consulenten? Neem dan contact op met Niels Veenhuizen op 06-28362008 / niels.veenhuizen@bendergroep.nl  of met Marga Ligtenberg 06 41 17 08 64 / marga.ligtenberg@bendergroep.nl.

Aanmelden