Bender voor de gemeente Meierijstad

Vanaf 1 april is Bender preferred supplier voor het leveren van professionals in het sociaal domein van de gemeente Meierijstad.

 

De komende vier jaar levert Bender op tijdelijke basis specialisten aan de gemeente Meierijstad op het gebied van de Wmo, schuldhulpverlening, de Participatiewet (werk & inkomen) en jeugdzorg. Ze zijn werkzaam in het Atelier Toegang, dat de inwoners alle dienstverlening biedt op het gebied van het sociaal domein. De samenwerking is het resultaat van een succesvolle aanbieding op de Europese aanbesteding van de gemeente Meierijstad. Met name de aandacht die Bender heeft voor (het up-to-date houden van) de kennis van haar professionals beoordeelt de gemeente als zeer positief. Dit raamcontract betekent een mooie uitbreiding van de werkzaamheden van Bender in oost Noord-Brabant.

Benieuwd hoe Bender uw gemeente kan helpen met professionals en/ of kennis in het sociaal domein? Neem dan contact op met Saskia van Wijck via 020 – 578 73 00 of mail naar saskia.vanwijck@bendergroep.nl.