Bender voor gemeente Veenendaal

Bender mag voor de gemeente Veenendaal het project ‘Schoonmaakondersteuning’ uitvoeren. Doordat in deze gemeente schoonmaakondersteuning weer volledig als maatwerkvoorziening is ondergebracht in de Wmo, moeten 1200 inwoners een herindicatie krijgen. 

Sinds 1 januari 2015 is de huishoudelijke hulp binnen de gemeente Veenendaal ondergebracht in de algemene voorziening schoonmaakondersteuning. Inwoners met een ondersteuningsbehoefte op het gebied van het huishouden kunnen zich sindsdien direct wenden tot een zorgaanbieder. De zorgaanbieder kijkt vervolgens op basis van een gesprek, of de inwoner in aanmerking komt door middel van een lichte toets.

Recent is in de gemeenteraad besloten te stoppen met de algemene voorziening en de schoonmaakondersteuning weer volledig als maatwerkvoorziening onder te brengen in de Wmo. Hierdoor krijgt de gemeente meer regie op het budget voor de schoonmaakondersteuning. Deze verandering heeft tot gevolg dat het huidige cliëntenbestand dat schoonmaakondersteuning ontvangt, na herindicatie, omgezet dient te worden in een maatwerkvoorziening. Het gaat om 1200 inwoners die een nieuwe indicatie dienen te krijgen. De gemeente gaat tegelijkertijd ook werken met een nieuw normenkader.

Door een effectieve interne samenwerking tussen onze regiomanager in het sociaal domein André van Maaswaal en Carola Sombekke en Ariana van der Slikke van Bender Opleidingen, kunnen wij met trots de gemeente Veenendaal vanaf 10 augustus 2020 hiermee ondersteunen.

Ook benieuwd wat Bender voor uw gemeente kan betekenen in het sociaal domein? Neem contact op met André van Maaswaal via 030-7670015 of mail André