Bender wint aanbesteding educatietrajecten Omgevingswet gemeenten Voorne – Putten

De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne bereiden zich voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De wetswijziging heeft een lange voorgeschiedenis en gaat een grote verandering met zich meebrengen voor de gemeenten. Succesvolle implementatie van de Omgevingswet kan alleen plaatsvinden als de medewerkers van de gemeenten zijn betrokken bij de vormgeving en uitvoering van het beleid voor de fysieke leefomgeving. Zij dienen de doelstelling, de geest en de inhoud van de Omgevingswet in voldoende mate te kennen.

De gemeente heeft, bij monde van penvoerder Hellevoetsluis, gezocht naar een kennispartij die mede invulling geeft aan een succesvolle start van de Omgevingswet door passende educatie te bieden aan de gemeentelijke organisaties. Na een uitgebreide aanbestedingsprocedure is gekozen voor Bender: ‘een kennispartner die goed kan schakelen tussen kennisoverdracht middels kennisbijeenkomsten en digitale kennisoverdracht’.

Bender voor het ruimtelijk domein

Bender ondersteunt diverse gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet middels de inzet van professionals en het verzorgen van opleidingstrajecten. Bereidt uw gemeentelijke organisatie zich voor op de implementatie van de Omgevingswet en zoekt u een professionele implementatie- of educatiepartner? Neem dan contact met op met Niels van Roosmalen via e-mail of via 06-18739398.