Bender wint aanbestedingen bij DZB Leiden en GGD Rotterdam-Rijnmond

Met ingang van 1 maart 2021 is Bender gekozen als eerste voorkeursleverancier van DZB Leiden, het re-integratie bedrijf van de gemeente Leiden. Voor een periode van twee jaar, met een optie op verlenging van nog eens twee jaar, zal Bender DZB ondersteunen met de tijdelijke inzet van jobcoaches en re-integratie consulenten. Tevens is Bender gekozen als leverancier van GGD Rotterdam-Rijnmond voor het leveren van vaccinatiemedewerkers.

DZB Leiden

DZB Leiden is een gemeentelijke organisatie voor mensontwikkeling, verantwoordelijk voor de uitvoering van onder meer de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Participatiewet. Met ongeveer 1100 medewerkers is het een van de grootste werkgevers in de Leidse regio. Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt onder de Participatiewet. DZB Leiden zorgt voor begeleiding naar werk.

Bender is gekozen als eerste voorkeursleverancier op basis van de criteria ‘continuïteit van de dienstverlening’, ‘opleiding en ontwikkelingsniveau’ van Bender medewerkers en ‘samenwerking’ tussen Bender en DZB Leiden.

Binnen Bender is regiomanager Connie Ruiter verantwoordelijk voor de samenwerking met DZB Leiden. ‘Wij vinden het fantastisch dat we als Bender een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke opgave van DZB Leiden en aan de inwoners die een steuntje in de rug op de arbeidsmarkt kunnen gebruiken’, aldus Connie.

GGD Rotterdam-Rijnmond

Om de grootschalige vaccinatiecampagne in de regio Rotterdam-Rijnmond uit te voeren, heeft de GGD een groot aantal vaccinatiemedewerkers nodig. Op basis van haar bewezen ervaring bij de GGD Rotterdam-Rijnmond en andere GGD’s is Bender, samen met enkele andere leveranciers, gekozen tot samenwerkingspartner ten behoeve van het vinden en inzetten van vaccinatiemedewerkers. ‘Bender heeft een uitstekend plan van aanpak geschreven, hanteert een innovatieve wervingscampagne, heeft korte lijnen en heeft altijd medewerkers beschikbaar die direct inzetbaar zijn’, aldus de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Heeft uw behoefte aan direct inzetbare professionals op het gebied van de Wmo, Jeugd, Werk & Inkomen, Schuldhulpverlening, Ruimte, Zorg of GGD? Bekijk hieronder de mogelijkheden voor uw organisatie.

Meer informatie