'Beroep op Wmo stijgt fors door abonnementstarief'

‘De invoering van het abonnementstarief leidt in sommige  gemeenten tot 15% meer aanvragen voor Wmo-voorzieningen’, aldus Jeroen van den Oever, directeur Fundis en lid van de ActiZ Kerngroep Zorg. ‘Veel meer mensen vinden het nu aantrekkelijk om gebruik te maken van de mogelijkheden van de Wmo’.

Van den Oever schetst in zijn interview met Skipr dat met de invoering per 1 januari 2019 de vraag naar Wmo met 5 tot 15% is gestegen. Dit zet een enorme druk op beschikbare capaciteit van gemeenten om tijdig tot een juist indicatie-besluit te komen.

 

Aanzuigende werking

“Door de aanzuigende werking van het abonnementstarief wordt het budget dat gemeenten hebben defacto nog verder verkleind”, reageert Van den Oever. ‘Deze budgetten worden nog verder uitgehold door de grote tekorten op de jeugdhulp’. ActiZ maakt zich hier grote zorgen over aangezien hierdoor belangrijke uitdagingen op het snijvlak van cure, care en sociaal domein dreigen te blijven liggen.

Bender ondersteunt diverse gemeenten bij de toegenomen vraag naar Wmo-voorzieningen. Als Nederlands grootste ‘Wmo-detacheerder’ heeft Bender altijd direct gekwalificeerde professionals beschikbaar. Daarnaast ondersteunt Bender gemeenten bij het ‘turnkey’ uitvoeren van grootschalige herindicatieprojecten. Natuurlijk is Bender ook opleidingspartner voor Wmo-beroeps- en verdiepingsopleidingen.

 

Kijk hier voor meer informatie of vul ons contactformulier in>>