Cedeo-erkenning voor de Bender Academie!

Deze maand heeft de Bender Academie de Cedeo-erkenning ontvangen voor haar maatwerk en open opleidingen. Samen met de reeds eerder behaalde CRKBO-erkenning (centraal register kort beroepsonderwijs) wordt hiermee de kwaliteit van de academie onderstreept.

Aan de hand van periodiek klanttevredenheidsonderzoek onder inkopers van opleidingen en andere HR-diensten beoordeelt Cedeo de aanbieders op kwaliteit, continuïteit en klantgerichtheid. Om deze erkenning te verkrijgen heeft er een klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder opdrachtgevers en cursisten van Bender.

Maatwerktrajecten

Uit het onderzoek blijkt dat 100% tevreden tot zeer tevreden is over het maatwerktraject dat zij hebben afgenomen bij Bender en dat hun tevredenheid hierover een belangrijke reden is om opnieuw met Bender in zee te gaan. Ook over het opleidingsprogramma dat door Bender wordt verstrekt, zijn de referenten zeer te spreken. Zij geven aan dat dit goed aansluit op de wensen en leerbehoeftes van hun organisatie.

Sterke punten

Uit het onderzoek naar een aantal maatwerktrajecten van Bender komt een grote tevredenheid onder de respondenten naar voren. Over alle onderwerpen die aan bod zijn gekomen, zijn de referenten tevreden tot zeer tevreden. Als sterke punten van Bender worden nog specifiek genoemd: “De klantvriendelijkheid en servicegerichtheid” en “de inhoudelijk sterke trainingen die worden geleid door capabele trainers.”

Ook de persoonlijke benadering door Bender wordt door een van de respondenten als positief punt naar voren gebracht: “In de voorgesprekken werd er goed geluisterd naar onze wensen en werd er op een constructieve manier besproken wat de mogelijkheden waren.” De respondenten zijn allemaal erg tevreden over de samenwerking met deze organisatie: “Het is prettig zakendoen met Bender, ze snappen onze behoeftes en maken hier een mooi programma voor.” Bender heeft goede en deskundige trainers in dienst die weten wat er speelt.

De bijeenkomsten zelf zijn van een hoog niveau en ze worden gewaardeerd door onze deelnemers,” zo vertelt een andere respondent. De respondenten zijn dan ook dermate tevreden over het hele traject dat ze Bender zonder aarzelen aan zouden bevelen aan derden. Ook zouden ze zelf in de toekomst nogmaals een traject af willen nemen bij Bender: “Als dit aan de orde is, zal ik zeker aan ze denken.”

Open inschrijvingen

Ook de uitkomsten van het onderzoek zijn positief voor de open trainingen van Bender. Referenten zijn zeer te spreken (98% tevreden tot zeer tevreden) over de kwaliteit van de gevolgde training en alles wat daarbij komt kijken: “Organisatorisch verloopt het op rolletjes en ook inhoudelijk wordt er gewoon een goed product geboden.” Iedereen is tevreden over de samenwerking met het Bender: “Ze zijn gewoon goed bereikbaar en staan open voor suggesties. Vragen worden op een vriendelijke manier beantwoord.”

Er worden tijdens dit onderzoek geen ontevreden of zeer ontevreden scores gegeven door de referenten: “Ik ben gewoon heel tevreden over het hele traject. Het was een hele leuke en vooral leerzame training.” Met name de praktische insteek van de docenten wordt regelmatig als sterk punt genoemd: “Het is interessant om les te krijgen van mensen die echt weten hoe het zit, die zelf ook werkzaam zijn of zijn geweest in dit vakgebied. Dat is voor mij een reden om nog een keer, als dit aan de orde komt, voor Bender te kiezen.” Veel van de referenten delen deze mening en zij zouden Bender dan ook zonder aarzeling bij derden aanbevelen.

Interesse in ons aanbod?

Ben je geïnteresseerd in onze open inschrijvingen of een incompany training? Bekijk ons totale Bender Academie aanbod >>

 

Cedeo website

 

Direct contact met een accountmanager?

Heb je vragen of vind je het prettig om onze accountmanager te spreken. Neem contact op met Ellen. Via telefoonnummer 06-48129387 of via de mail. 

Mail direct>

image