Contact met gezinnen efficiënter

Aan het woord: Jeroen van Komen, Specialist Jeugd bij de gemeente Boekel. “De Covid-19 crisis zorgt er (nog) niet direct voor dat ik meer of ander soort problematiek constateer. Wel merkbaar is dat ik samen met gezinnen creatiever ga nadenken en probleemgerichter te werk ga. Efficiënter zelfs.

Dit komt vooral door de digitale verwerking van een keukentafelgesprek, waar je eerder met pen en papier minimaal een uur zat te luisteren en schrijven, typ je nu in grote lijnen het plan van aanpak mee. In de ideale situatie heb je binnen het uur het plan van aanpak via de e-mail bij de ouder ter ondertekening. Waar dit eerder wel eens dagen of langer kon duren. Tijdens gesprekken en hulp op afstand is de focus is verschoven van ‘waar gaat het niet zo goed’ naar ‘wat gaat er goed’. Ik probeer ouders uit het negatieve te halen en nog meer dan eerst in hun eigen kracht te zetten.

De verbinding gaat vooral via telefoon en videobellen. Het contact is met sommige gezinnen intensiever dan met anderen, net waar de behoefte ligt. Zelf ga ik bijvoorbeeld geen gezinnen actief benaderen uit mijn caseload waarvan ik weet dat het goed loopt, bij twijfel doe ik dit uiteraard wel.

Mijn ervaring met deze crisis is misschien gek genoeg positief als je puur naar processen kijkt. Je merkt nu dat gemeentes al dan niet noodgedwongen oude gewoontes los moeten laten. Dit maakt routes efficiënter, besluitvorming sneller en verlaagd de werkdruk van verslaglegging. Natuurlijk gaan er ook dingen mis en blijven er altijd individuen in het ‘oude’ patroon hangen, maar ik denk dat als we na de crisis processen versimpelen en bijschaven er een grote winst behaald kan worden binnen de routing van hulpvraag tot geholpen.”