De toekomst van beschermd wonen is een beschermd thuis

Vanaf 1 januari 2021 worden de middelen voor beschermd wonen (en mogelijk die van maatschappelijke opvang), volgens een nieuw verdeelmodel uitgekeerd aan de gemeenten. Dit betekent dat iedere gemeente een complete opdracht uit te voeren krijgt, van melding tot indicatiestelling. Het is van belang om hier goed voorbereid mee aan de slag te gaan. Daarom biedt Bender de verdiepingscursus over ‘Beschermd wonen’ aan als incompany training voor alle gemeenten en GGD’s. Hoe gaan jullie aan de slag met ‘ambulantisering’?

Brochure downloaden

 

Doelgroep

Je bent werkzaam in het Wmo- en/of Jeugddomein of voert als GGD medewerker beschermd wonen uit voor de gemeente en hebt basiskennis van de psychiatrische ziektebeelden (DSM IV/V). Zo niet, adviseren we om de basiscursus ‘Wmo en psychiatrie’ te volgen, of je aan te melden voor de e-module ‘Doelgroep Wmo psychiatrische aandoeningen’.

Leervorm

Deze cursus wordt klassikaal aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is.

Het is tevens mogelijk om voorafgaand aan een cursus onze actuele e-module ´Beschermd wonen´ te volgen. Op deze manier kan via blended learning, met eenzelfde kennis van het onderwerp worden gestart.

Programma

Tijdens de e-module komt aan bod;

 • wat beschermd wonen inhoudt;
 • de doelgroep van beschermd wonen;
 • de aandachtspunten tijdens het gesprek met deze doelgroep;
 • de raakvlakken met de zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz);
 • de vrijheidsbeperkende maatregelen;
 • de voorliggende voorzieningen- zoals sociaal netwerk en ambulante begeleiding- er zijn voor beschermd wonen;
 • de instroom, doorstroom en uitstroom binnen beschermd wonen.

Tijdens de cursus kunnen (als vervolg) onderstaande onderwerpen aan bod komen:

 • De boodschap van de Adviescommissie Toekomst beschermd wonen;
 • De doelgroep en uitvoering van zorg binnen de huidige zorgorganisaties BW;
 • Domeinoverstijgende problematiek bij specifieke doelgroep 18- en 18+;
 • Wanneer is ‘beschermd thuis’ mogelijk en wanneer blijft het beschermd wonen; (‘ambulantiseren’ zoals adviescommissie voordraagt);
 • Welke mogelijkheden zijn er in de wijk: kansen en risico’s.

Resultaat

Je leert in de e-module:
… over terminologie en de knelpunten binnen beschermd wonen;
… de desbetreffende doelgroep en wat belangrijk is in het gesprek met hen;
… over vrijheidsbeperkende maatregelen;
… welke wetgeving kan grenzen en welke voorliggende voorzieningen besproken moeten worden.

Je leert in de cursus:
… over behandelmogelijkheden en herstelperspectief van de doelgroep wat betreft zelfredzaamheid en participatie;
… de domeinoverstijgende problematiek inzichtelijk te krijgen bij jongvolwassenen;
… het concretiseren van de ondersteuningsbehoefte en het 24-uurs toezicht;
… beschermd wonen als maatwerkvoorziening te onderzoeken en onderbouwd te indiceren;
… innovatief denken voor een beschermd thuis oftewel een ‘verlengde leefomgeving’ in de vorm van ‘extra ogen in de wijk’.

Informatie en advies

Wil je meer weten? Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies op maat, passend bij jouw situatie. Je bereikt ons via telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te sturen naar academie@bendergroep.nl.

Brochure downloaden