De T-shaped professional in het sociaal domein

De professional in het sociaal domein wordt steeds vaker betrokken bij sociale wijkteams. Als de professional er al zelf geen deel van uitmaakt, dan werkt hij/zij er wel mee samen. De professional heeft steeds meer te maken met het brede sociale domein. Als professional verandert dan al snel iets in je rol. Ben je generalist of specialist? Bij Bender stuiten wij steeds vaker op een derde rol: de ‘T-shaped’ professional.

Tegenwoordig gaat het in het sociaal domein heel vaak niet meer om een generalist of een specialist, maar om interdisciplinaire samenwerking, vormgegeven in de T-shaped professional. Dit wil zeggen: integraal vanuit de verschillende vakgebieden binnen het sociaal domein naar een probleem kijken en gezamenlijk een diagnose stellen en een aanpak opzetten.

Bij Bender praten we liever over de ‘integrale professional’. De professional die de burger kan helpen met het verminderen van schulden, helpt met aanpassing in de woning om zelfstandig te blijven wonen of helpt aan een uitkering of werk. Soms staat het ene probleem de oplossing van een ander probleem in de weg. Kennis van multiproblematiek, inzicht en de vaardigheid om de mogelijkheden in de regelgeving toe te passen, de verbinding kunnen leggen van en naar andere domeinen zijn dan essentieel om het verschil te maken voor de burger. En juist hierin ligt de kracht en de waarde van de integrale professional.

En dit is juist waarin Bender investeert. Bender levert expertise in diverse deelgebieden (Wmo, jeugd, schuldhulpverlening, participatie en werk & inkomen), en biedt daarnaast een compleet pakket aan vakinhoud en tools voor de praktijk van de integrale professional met opleidingen en trainingen. Meer informatie over onze opleiding tot integraal professional kun je vinden via onze website.

Wil je meer weten over deze opleiding, of wil je van gedachte wisselen hoe Bender je kan ondersteunen bij de implementatie van het integraal werken in het sociaal domein bel dan gerust met Niels Veenhuizen 06 28 36 20 08 of bel met Marga Ligtenberg 06 41 17 08 64. Wij gaan graag met je in overleg om verder te praten over de ontwikkelingen binnen jouw organisatie.