Duurzame mobiliteit betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen: hoe doe je dat?

Wegen slibben dicht en uitstoot van gassen, vervuiling en geluidsoverlast vormen een toenemend probleem voor de leefbaarheid en het klimaat. De auto laten staan is vanuit dit oogpunt een goede stap. Echter: voor veel mensen is de fiets of het openbaar vervoer niet van gelijkwaardig comfort. Ook brengt het openbaar vervoer hoge kosten voor overheden met zich mee. Gelukkig zijn er innovatieve oplossingen, zoals de e-bike, buurtbussen en het delen van je auto. Hoe zorg je er als gemeente of provincie voor dat deze oplossingen een kans krijgen?

Het is moeilijk te voorspellen wat de precieze invloed van innovaties rond mobiliteit op de lange termijn zullen zijn. Toch is het bij ruimtelijke ontwikkelingen belangrijk om rekening te houden met mogelijke veranderingen in de toekomst en om de kansen voor innovatie op korte termijn te benutten. Twee belangrijke algemene trends zijn het delen van vervoersmiddelen en de toenemende rol van technologie en data in voertuigen en infrastructuur.

Weloverwogen inrichten van de openbare ruimte

De rijksoverheid stimuleert met beleid en financiële middelen duurzame manieren van vervoer. Maar ook voor provincies en gemeenten is een rol weggelegd. Bijvoorbeeld de ruimte zo inrichten dat het gebruik van duurzame vervoerswijzen aantrekkelijker wordt en voor de juiste voorzieningen zorgen. Goede fietspaden, stallingen en oplaadpunten stimuleren bijvoorbeeld het fietsen met de e-bike. Speciale parkeerplaatsen en oplaadpunten dragen bij aan het delen van de auto en de ontwikkeling van de elektrische auto.

Voorbereiden op de toekomst

Of de organisatie nu grote ambities heeft om te innoveren of niet, voor goede ruimtelijke plannen is het belangrijk om je bewust te zijn van mogelijke veranderingen en kansen in de toekomst. De frisse dwarsdenkers van Bender ondersteunen gemeenten en provincies graag bij het verkennen van mogelijkheden binnen de openbare ruimte en het uitwerken van plannen. Zo is de organisatie goed voorbereid op een duurzame toekomst.

image

Kennismaken met de professionals van Bender

Ik help u graag verder

Wilt u meer informatie over onze professionals? Mijn naam is Rik van Wijk en ben Manager Ruimtelijk Domein bij Bender. Ik ga graag met u in gesprek over de behoeften binnen uw organisatie en denk mee over de beste oplossingen. Bel mij op: 06-52889811 of stuur mij een mail.

Contact per mail