Garen op de klos’ in Noordoost-Brabant

Aan het woord: Arco Diepeveen in de rol van zzp’er en projectleider bij Bender. Looptijd project: november 2017 – november 2019.

Diepeveen had het geluk dat sommige partijen in arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant al zelfstandig toenadering hadden gezocht. “Ik kon dus een vliegende start maken”. Vooral UWV, de twee GGZ-instellingen en de drie werkbedrijven in de arbeidsmarktregio zijn enthousiast. Al met al leidt dat tot een paar opmerkelijke projecten.

Projectomschrijving

De GGZ-instellingen in de regio waren al bezig met IPS (Individuele Plaatsing en Steun), en bouwen dat nu verder uit. UWV is samen met de specialistisch GGZ-instelling Reinier van Arkel begonnen mensen met gedrags- en stemmingsstoornissen een werkgerichte, cognitieve gedragstherapie te laten volgen. Dit betreft een gecombineerd behandel- re-integratietraject. Klinisch psychoog Helma Cissen – verantwoordelijk voor dit project – heeft wetenschappelijk onderzoek verricht over deze eerste pilot. Vooralsnog is het een groot succes. 

Begin 2019 wordt de behandelaanpak uitgerold over de overige ambulante specialistische teams en zijn verdere onderzoeken in voorbereiding. 

Een ander project komt uit de koker van de twee werkbedrijven WSD, WeenerXl en GGZ-instelling Reinier van Arkel. Het idee is om mensen met ernstige psychische aandoeningen in de dagbesteding gewoon aan het werk te zetten in het werkbedrijf. De helft van de mensen had daar wel oren naar. Van hen is een paar maanden later de helft op de een of andere manier aan de slag.

Doorontwikkelen via twee lijnen

Vanuit dit project wil men nu doorontwikkelen via twee lijnen. De eerste lijn is dat er niet langer over de cliënt maar met de cliënt gepraat wordt. Dan zit de jobcoach en de behandelaar samen met de cliënt aan tafel. Is er sprake van de schuldhulpverlening, dan zit de schuldhulpverlener er ook bij. Het hele sociale domein wordt zo opgepakt en samen wordt er een plan uitgedacht richting werk. Dat wordt vrij precies uitgezet in de tijd en iedereen moet ermee instemmen.

Planregisseur vanuit de kandidaat

Vervolgens wordt het plan uitgevoerd. Uitgangspunt is dan dat de ene professional de andere informeert als hij denkt dat dat relevant is. Bijvoorbeeld als de schuldhulpverlener verwacht dat iets grote invloed gaat hebben op de stemming van zijn klant, wordt hij geacht ook de jobcoach te waarschuwen. De planregisseur is de verbindende factor in deze. De planregisseur is de uiteindelijk verantwoordelijke voor het slagen van het plan (natuurlijk mede met de kandidaat). Een planregisseur kan vanuit elke organisatie worden benoemd. Hij/zij houdt daadwerkelijk de regie over de kandidaat en alle verbonden professionele en sociale partijen verbonden aan de kandidaat.

Ieder zijn ambassadeur

Iedere organisatie in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant heeft een ambassadeur benoemd. Als een professional op basis van individuele casuïstiek vastloopt in het proces, kan hij zo’n ambassadeur bellen. Hij krijgt binnen 48 uur antwoord, van de ambassadeur of van een collega. Die ambassadeurs houden bij welke vragen zij krijgen. Naar verwachting zo’n 180 per jaar. De verwachting is dat er veel dezelfde vragen gesteld zullen worden. Op basis hiervan kijken de ambassadeurs dan welke processen er verbeterd kunnen worden. Hun eindadvies wordt dan gepresenteerd in procesmatige verbetervoorstellen aan de MT’s van de organisaties in Noordoost-Brabant en het overleg van alle portefeuillehouders.

Struikelblokken

Natuurlijk zijn er ook struikelblokken. Eén van de grootste is de neiging van mensen en dus ook professionals om altijd terug te vallen in oude gewoonten. Het vergt veel moed, doorzettingsvermogen en optimisme om dat te doorbreken. Op bestuurlijk niveau loopt de samenwerking goed. Diepeveen: “We zullen nu in de uitvoering elke keer weer moeten bewijzen dat er toegevoegde waarde ontstaat door samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen.”

In november 2018 is er een grote startbijeenkomst geweest over kennisuitwisseling. Het is nu de bedoeling de samenwerking te structureren. Iedere twee maanden houdt één organisatie een lunchbijeenkomst voor de uitvoerders van de andere organisaties. Kennisuitwisseling over de specifieke bedrijfstak vormt hier de grondslag.

In het algemeen prijst Diepeveen – zelf geen Brabander – zich gelukkig met zijn regio. “Het meest bijzondere is dat ze in Noordoost-Brabant gewoon aan de gang gaan, met open vizier. “‘Garen op de klos’, zeggen ze hier”.

Een professional met een probleem kan een ambassadeur bellen en krijgt dan binnen 24 uur antwoord

Kennis delen

• Video WSD Journaal 2018:De samenwerking tussen Reinier van Arkel en WSD
• Video Startbijeenkomst 1 november 2018
• Video WSD Journaal december 2018:Donny bij Audioexpert

Alle Impuls-projecten op een rij.  31 keer inspiratie voor een nog betere samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen >

Mogelijkheden voor zzp’ers bij Bender

Ben jij ook zelfstandige en net als Arco inzetbaar op projectbasis? Of wil je jezelf verder ontwikkelen middels de Bender Academie? Bespreek de mogelijkheden met onze recruiters of laat je gegevens achter in ons contactformulier.