Hoe zorg je voor succesvolle burgerparticipatie?

De nieuwe Omgevingswet brengt ook een verandering in burgerparticipatie met zich mee. Inwoners zijn mondiger geworden en willen vaker inspraak bij beslissingen die hen aangaan. Draagvlak onder burgers wordt steeds belangrijker. Dit alles vraagt om het meer en beter betrekken van inwoners om dat draagvlak te genereren. Hoe pak je dat op een goede manier aan?

De volgende factoren zijn van invloed op succesvolle burgerparticipatie: verwachtingsmanagement, een technische basis bieden en het organiseren van ronde tafels.

Duidelijkheid scheppen

Het is belangrijk dat burgers van tevoren goed weten waar ze iets over te zeggen hebben. Dit voorkomt teleurstelling achteraf en verlies van vertrouwen. Veruit de meeste mensen begrijpen dat ze niet over alles mee kunnen praten. Toch is duidelijkheid verschaffen over wat er al besloten is en waar burgers nog inspraak in hebben een must. Ook hechten burgers waarde aan afspraken over wat er met hun input wordt gedaan en wanneer zij een beslissing kunnen verwachten.

Meenemen in regels en voorwaarden

Sommige beleidskwesties zijn ingewikkeld en daardoor niet direct begrijpelijk. Om te voorkomen dat burgers gefrustreerd raken door juridische kaders die hun ideeën onmogelijk maken, is het belangrijk om hen vooraf mee te nemen in deze kaders. Het uitleggen van bepaalde regels, restricties en voorwaarden in duidelijke taal zorgt vaak voor begrip.

Zorgvuldig locaties kiezen

De keuze voor de vorm waarin je burgerparticipatie organiseert, is van invloed op het succes. Een grote zaal waar gemeente en inwoners tegenover elkaar staan – met een podium waar de gemeente fysiek hoger staat dan de burgers – kan de indruk wekken dat de gemeente de inwoners niet serieus neemt. Daarnaast levert het betrekken van grote groepen burgers tegelijk ruis op, doordat elke keer dezelfde mensen van zich laten horen. Het betrekken van kleine groepen burgers aan een ronde tafel levert meer op.

Aan de slag met burgerparticipatie

Burgerparticipatie vraagt om een actieve, open houding van gemeenten. De juiste professionals kunnen hier het verschil in maken. Frisse dwarsdenkers die ervoor zorgen dat burgerparticipatie werkt. Bender heeft de professionals in huis die er binnen gemeenten voor zorgen dat inwoners goed en doeltreffend betrokken worden. Zo versterken gemeenten en inwoners elkaar. 

image

Kennismaken met de professionals van Bender

Ik help u graag verder

Wilt u meer informatie over onze professionals? Mijn naam is Rik van Wijk en ben Manager Ruimtelijk Domein bij Bender. Ik ga graag met u in gesprek over de behoeften binnen uw organisatie en denk mee over de beste oplossingen. Bel mij op: 06-52889811 of stuur mij een mail.

Contact per mail