Praktijkprogramma jeugd voor externe professionals | Incompany

Voor het werken als jeugd- en gezinsprofessional in het sociaal domein heb je een SKJ registratie nodig. Er is een grote groep professionals die zich kunnen registreren met als voorwaarde het afronden van een praktijkprogramma in het eerste registratiejaar.

Bender heeft voor haar eigen professionals een praktijk-programma ontwikkeld en biedt dit praktijkprogramma ook aan, aan externe deelnemers. Het programma zal op maat worden gemaakt voor de individuele deelnemer.
Het praktijkprogramma van Bender is door het SKJ geaccrediteerd.

Doelgroep

Het praktijkprogramma is geschikt voor:
• Jeugdconsulenten die SKJ geregistreerd zijn en in hun eerste registratiejaar een praktijkprogramma moeten afronden.

Voorwaarden

Situatie 1
• Je hebt een HSAO diploma (sph, mwd, cmv, pedagogiek, social work, toegepaste psychologie, creatieve therapie, godsdienst pastoraal werk, hbo-j of inrichtingswerk), niet ouder dan 5 jaar of een diploma hss social work profiel Zorg of Welzijn & Samenleving niet ouder dan 5 jaar en
• Je hebt een baan of uitzicht op een baan waarvoor een SKJ geregistreerde professional moet worden ingezet.

Situatie 2
• Je hebt een HSAO diploma (zie boven) met of zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker, ouder dan 5 jaar en
• Je hebt minimaal 1 jaar relevante en recente werkervaring* in het jeugddomein (niet langer dan 3 jaar geleden) en
• Je hebt een baan of uitzicht op een baan waarvoor een SKJ geregistreerde professional moet worden ingezet.

Start

Wanneer een organisatie een professional heeft die het praktijkprogramma moet doorlopen is het belangrijk dat ze zich eerst registreren bij het SKJ.
Vervolgens ontvangen ze van het SKJ bericht dat ze geregistreerd zijn en dat de deelnemer een praktijkprogramma moet doorlopen in het eerste registratiejaar.

Programma

De volgende onderdelen kunnen deel uitmaken van het programma:
• Volgen van (onderdelen) van de opleiding jeugdconsulent bij Bender;
• Beroepscode en tuchtrecht;
• Eventuele overige trainingen;
• Praktijkervaring en werkbegeleiding;
• Het inoefenen van methodieken met behulp van methodische werkbegeleiding;
• Aandacht voor meervoudige partijdigheid tijdens de werkbegeleiding / opleiding.

Het praktijkprogramma duurt 6 maanden tot 1 jaar.
Afhankelijk van voorkennis, werkervaring en behoefte wordt het praktijkprogramma geheel of gedeeltelijk doorlopen. In overleg met de opleidingsadviseur wordt het individuele programma vastgesteld.
Na het doorlopen van het praktijkprogramma dient de deelnemer zelf een leerverslag te schrijven en deze in te dienen bij het SKJ. Het SKJ beoordeelt het leerverslag. Bij een positieve beoordeling wordt de SKJ registratie definitief.

Resultaat

Het resultaat van het praktijkprogramma is dat de professional een competente jeugdconsulent wordt, die zelfstandig kan werken in het jeugddomein. Of dit resultaat behaald is blijkt uit:
• De proeve van bekwaamheid;
• Evaluatie leidinggevende;
• Het leerverslag.
Het programma is resultaat gericht en de verantwoordelijkheid van het resultaat ligt zoveel mogelijk bij de professional zelf.

Informatie en advies

Wil je meer weten? Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies op maat, passend bij jouw situatie. Je bereikt ons via telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te sturen naar academie@bendergroep.nl.

Download Factsheet praktijkprogramma