Workshop Complexe scheidingen | Incompany

Kom jij als jeugdspecialist vaak in contact met kinderen en jongeren met scheidende of gescheiden ouders? Vind jij het van belang dat je specifieke kennis bezit in het omgaan met kinderen en ouders die te maken hebben met scheidingsproblematiek? Meld je dan nu aan voor deze nieuwe workshop!

Brochure downloaden

Het belangrijkste wat je moet weten over complexe scheidingen voor probleemsignalering en inzet van interventies

Per jaar maken in Nederland zo´n zeventigduizend kinderen de (echt)scheiding van hun ouders mee. Uit onderzoek blijkt dat deze jeugdigen ongeveer tweemaal zo vaak problemen ervaren als jeugdigen uit intacte gezinnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om emotionele -, sociale -, of gedragsproblemen en lagere schoolprestaties. Met ongeveer 2/3 van de kinderen die een scheiding meemaken gaat het na verloop van tijd weer redelijk tot goed. Maar 1/3 van de jeugdigen ervaart de genoemde gevolgen in ernstige mate. Vaak omdat er sprake is van een complexe scheiding, met heftige en langdurige conflicten tussen de ouders. Wanneer ouders hun kinderen betrekken in de strijd gaat dit ten koste van hun ontwikkeling en ontstaat een situatie van onveiligheid.

In deze workshop gaan we niet alleen in op het signaleren van problemen rond scheidingen, maar ook hoe dat jij als jeugdprofessional hier effectief mee om kan gaan.

Doelgroep

  • Je bent werkzaam in het preventieve veld, de zogenaamde vindplaatsen zoals scholen, de kinderopvang, buurt- en clubhuizen;
  • Je bent werkzaam als jeugd- / gezinsprofessional in het sociaal domein;
  • Je hebt basiskennis van de Jeugdwet;
  • Je kent de verschillende partijen die betrokken kunnen worden bij complexe scheidingen.

Leervorm

Deze cursus wordt klassikaal incompany aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is.

Totale lesduur: 3.5 contactuur (09.00-12.30/12.30- 16.30) en 1.5 uur zelfstudie

Programma

Onderstaande onderwerpen komen aan bod:

  • De belangrijkste problemen bij een (conflict)scheiding voor jeugdigen;
  • De verschillende aspecten die meespelen in een (conflict)scheiding voor de jeugdige en voor de ouders (relationeel, ouderschap en veiligheid);
  • Probleemsignalering met behulp van de escalatieladder: de fase van het conflict;
  • Herkenning van conflicten in praktijk en het inzetten van interventies.

Voor deze workshop geldt een leesopdracht van ‘De escalatieladder van Glasl’. Het document vind je in de leeromgeving van de Bender academie. Je wordt als gebruiker aangemeld bij opgave van deze workshop. Op de site www.richtlijnenjeugdzorg.nl (Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen) is tevens meer achtergrondinformatie te vinden.

TIP: Heb jij behoefte aan een vervolgworkshop Complexe scheidingen, laat het ons weten. In dit vervolg staat de 3-huizen methodiek (huis van de zorgen – huis van de krachten/leuke dingen – huis van de dromen) centraal en je oefent begeleidingsvaardigheden.

Besproken worden thema’s over jouw rol als professional: nabijheid versus afstand, belang van opvoeders versus het belang van de jeugdige.

Resultaat

Je leert
… wat de gevolgen van een (conflict)scheiding kunnen zijn voor een jeugdige;
… het centraal stellen van de ontwikkeling en veiligheid van de jeugdige;
… problemen rond (conflict)scheidingen te herkennen en professioneel daarnaar te handelen.

Accreditatie

De cursus Complexe scheidingen is SKJ geaccrediteerd voor in totaal 5.00 punten. Heb je een NFG registratie? Dan kun je de punten voor deze opleiding als bij- of nascholing registreren.

Informatie en advies

Wil je meer weten? Wil jij je inschrijven? Of wil je eerst advies? Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies op maat, passend bij jouw situatie. Je bereikt ons via telefoonnummer 030-7670016 of door een mail te sturen naar academie@bendergroep.nl.

Brochure downloaden