Workshop Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling | Incompany

Als specialist binnen verschillende domeinen, maar ook binnen het wijkteam kun je te maken krijgen met het vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld. Hoe kun je dit signaleren en wat kun en moet je doen in dit soort situaties?

Brochure downloaden

Alles wat je moet weten over de meldcode en wat jouw taak is als professional in de praktijk

In de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met kinderen en volwassenen moet werken met een meldcode. In zo’n meldcode staat wie wanneer welke stappen zet bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. In 2019 vindt er een aanscherping meldcode  plaats. Wat betekent deze aanscherping in de praktijk?

Doelgroep

  • Je hebt te maken met jeugdigen (en zijn ouders);
  • Je bent werkzaam in het preventieve veld, de zogenaamde vindplaatsen zoals scholen, de kinderopvang, buurt- en clubhuizen;
  • Je bent werkzaam als jeugd- / gezinsprofessional in het sociaal domein;

Leervorm

Deze cursus wordt klassikaal incompany aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is.

Totale lesduur: 3.5 contactuur (09.00-12.30/12.30- 16.30) en 1.5 uur zelfstudie

Programma

De meldcode bestaat uit 5 verplichte stappen. In de workshop worden deze stappen behandeld en gaat de workshopleider met jullie in gesprek hierover.

Onderstaande onderwerpen komen aan bod:

  • Wat wordt verstaan onder kindermishandeling en huiselijk geweld?;
  • Hoe vaak komt het voor?;
  • Hoe kun je het herkennen?;
  • Welke verantwoordelijkheden heb jij als professional?;
  • Wat is de rol en werkwijze van “veilig thuis” (binnen de aanscherping 2019);
  • Aanscherping Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling: wat is stand van zaken en hoe gaan de beroepsgroepen aan de slag?

Ter voorbereiding kun je het stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling lezen van VWS. Het document vind je in de leeromgeving van de Bender academie. Je wordt als gebruiker aangemeld bij opgave van deze workshop.

Resultaat

Je leert
… wat jouw verantwoordelijkheid als professional als het gaat over het gebruik van de meldcode;
… wat de laatste ontwikkelingen zijn over de meldcode HG en KM.

Accreditatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is SKJ geaccrediteerd voor in totaal 5.00 punten. Heb je een NFG registratie? Dan kun je de punten voor deze opleiding als bij- of nascholing registreren.

Informatie en advies

Wil je meer weten? Wil jij je inschrijven? Of wil je eerst advies? Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies op maat, passend bij jouw situatie. Je bereikt ons via telefoonnummer 030-7670016 of door een mail te sturen naar academie@bendergroep.nl.

Brochure downloaden