Inwoners meenemen bij energietransitie noodzakelijk

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij klimaatadaptatie, verduurzaming en de energietransitie. Eind 2021 moeten gemeenten allemaal een transitievisie warmte hebben om de energietransitie vorm te geven. Een grote opgave, want iedere wijk is anders. Om belanghebbenden mee te krijgen is bovendien een zorgvuldige aanpak nodig. Tegelijkertijd biedt deze transitievisie gemeenten mogelijkheden voor de maatschappelijke ontwikkeling van wijken.

Bij het woord energietransitie denken we vaak aan technologische innovaties, zoals isolatie, duurzame energiebronnen en moderne installaties in gebouwen. De transitie kan echter niet plaatsvinden zonder het betrekken van belanghebbenden. Alleen zo kun je verschillende verbeteringen binnen de fysieke leefomgeving op een logische manier combineren. Door bij de aanpak van wijken voordelen voor inwoners centraal te stellen, wordt duurzaamheid aantrekkelijker en samenwerken eenvoudiger.

Technologische en sociale innovatie versterken elkaar

Technologische en sociale innovatie versterken elkaar bij deze energietransitie. Zo kunnen fysieke ingrepen in sociaal zwakkere wijken bijdragen aan het betaalbaar, gezond en comfortabel maken van woningen en daarmee aan het welzijn van burgers. Ook zijn inwoners die de voordelen van veranderingen inzien meegaander. Hun positieve houding draagt vervolgens bij aan de energiebesparing.

Innoveren doe je samen

Een integrale benadering vraagt om maatwerk en zorgvuldig contact met inwoners. Dit vergt veel tijd en betrokkenheid van verschillende specialisten. De professionals van Bender ontlasten je hier graag bij. Deze frisse dwarsdenkers zorgen voor verbindingen tussen techniek, belanghebbenden en het concretiseren van plannen. Doordat zij openstaan voor nieuwe inzichten, maken zij innovatie op vele terreinen mogelijk. Zo werken we met elkaar aan een succesvolle energietransitie.

image

Kennismaken met de professionals van Bender

Ik help u graag verder

Wilt u meer informatie over onze professionals? Mijn naam is Rik van Wijk en ben Manager Ruimtelijk Domein bij Bender. Ik ga graag met u in gesprek over de behoeften binnen uw organisatie en denk mee over de beste oplossingen. Bel mij op: 06-52889811 of stuur mij een mail.

Contact per mail