Het hoe, wat en waarom

De samenleving verandert continu en de overheid beweegt mee. Zo is er steeds meer aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving. Een veilige, gezonde, groene en prettige leefomgeving maakt dat bewoners eerder naar buiten gaan, een rondje door een park lopen en hierdoor buurtbewoners ontmoeten. Dit creëert onder meer sociale cohesie, het ondersteunt de zelfredzaamheid van ouderen en heeft (niet onbelangrijk) een positief effect op de gezondheid. In de nieuwe omgevingswet die in 2021 ingaat en momenteel geïmplementeerd wordt binnen gemeenten, is deze maatschappelijke verandering vertegenwoordigd in de pijlers gezondheid en participatie.

Maatschappelijke behoefte

Hoe kun je ervoor zorgen dat er bij het bouwen van een nieuwe woonwijk rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften van de (toekomstige) bewoners? Waar moet men op letten bij de aanleg van een park? Moeten hier bankjes komen te staan omdat ouderen anders niet voldoende kunnen zitten en dus niet naar buiten gaan of moet er juist een speeltuin worden gebouwd? Kortom, waar ligt de behoefte vanuit de maatschappij en hoe kan er op een efficiënte manier invulling worden gegeven aan die behoefte? Dit zijn vragen die binnen het ruimtelijk domein steeds vaker gesteld worden. Het antwoord is veelal binnen het sociaal domein te vinden. Een integrale samenwerking tussen het ruimtelijk en sociaal domein wordt dan ook steeds vaker opgezocht.

Hoe wij uitbreiden

SCIOPENG is als partner voor detachering, opleiding en advies binnen het sociaal domein intensief betrokken bij deze maatschappelijke ontwikkelingen. Dit is dan ook de aanleiding geweest om onze dienstverlening uit te breiden naar het ruimtelijk domein. Wij gaan (young) professionals die op zoek zijn naar een uitdagende baan in de ruimtelijke ontwikkeling begeleiden, trainen en opleiden. Met een traineeship voor o.a. planologen, bouwkundigen en juristen trappen wij in het nieuwe jaar onze dienstverlening af.

Neem dan nu contact met ons op!

Via onze website en social media kanalen houden wij je op de hoogte van de ontwikkelingen. Ben jij nieuwsgierig naar wat wij voor jouw carrière kunnen betekenen?

Neem dan nu contact met ons op! Bekijk hier al onze huidige vacatures.

– Rik van Wijk
Manager Ruimtelijk Domein
rik.vanwijk@sciopeng.nl
06 – 185 820 26

"Samen bouwen aan de toekomst van mens en maatschappij"

Rik van Wijk