Abonnementstarief Wmo

Utrecht Meerdere startdata Klassikaal 2 dagen €770,-

Sinds 1 januari 2019 is het abonnementstarief binnen de Wmo van kracht. Dit betekent dat iedere burger hetzelfde bedrag betaalt voor ondersteuning vanuit de Wmo, ongeacht het inkomen. Hiermee beoogt het kabinet de zorg en ondersteuning betaalbaar te houden voor mensen die te maken hebben met verschillende soorten bijdragen. De verwachting is dat dit leidt tot een toenemende vraag naar Wmo voorzieningen zoals bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, maar ook naar meer vraag naar hulpmiddelen en woningaanpassingen.

Als de verwachte stijging ook daadwerkelijk doorzet, kan deze nieuwe systematiek de betaalbaarheid van de Wmo en het bredere sociale domein onder druk zetten. Naast de verwachte stijging van het aantal Wmo-aanvragen, en een lagere opbrengst van eigen bijdragen, zullen ook de uitvoeringskosten omhoog gaan.

De toenemende vraag naar Wmo voorzieningen vraagt om een andere houding van de Wmo-consulent. Zodra iemand zich meldt met een probleem, is het gesprek de uitgelezen plek om in te gaan op eigen kracht en verantwoordelijkheid. Maar hoe zorg je ervoor dat dit gesprek mensen ook motiveert en activeert?

In de training abonnementstarief gaan we in op de eigen houding en vaardigheden van de consulent, die nodig zijn om een gelijkwaardig en interactief gesprek aan te gaan waarin de inwoner gemotiveerd wordt om ook echt mee te denken. Motiverende gespreksvoering kan hiervoor goed ingezet worden. Met motiverende gespreksvoering zorg je ervoor dat je gesprekspartner zelf de motivatie vindt om veranderingen in te zetten. Het uitgangspunt is het opbouwen van een constructieve relatie, zodat de bejegening van de deelnemers door de inwoners als gelijkwaardig en menselijk wordt ervaren.

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

(ervaren) Wmo-consulenten

Leervorm

Deze cursus wordt klassikaal aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is.

Daarnaast kan deze training ook incompany worden uitgevoerd.

Programma

De training bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Wat zijn de doelen van een Wmo-gesprek; wat is de structuur en inhoud van het gesprek; wat is de juiste gesprekshouding;
 • Welke gespreksvaardigheden maken een open dialoog mogelijk;
 • Grondhouding van motiverende gespreksvoering (aangaan van de klantrelatie);
 • Onderzoeken van de beweegredenen van je gesprekspartner;
 • Invloed uitoefenen op de keuzes die mensen maken (ontlokken*);
 • Fasen van het veranderingsproces (welke vragen kun je stellen om ‘probleemdenken’ om te buigen);
 • Welke instrumenten kun je gebruiken om het netwerk in kaart te brengen;
 • Hoe voer je een gesprek met en voor mantelzorgers;
 • Hoe coach je elkaar in motiverende gespreksvoering;
 • Casuïstiek oefenen met een acteur.

 

*Ontlokken heeft als doel meer richting te geven aan het proces van verandering van het gedrag. Het is van belang dat de consulent of specialist in staat is bij de inwoner zelfmotiverende uitspraken uit te lokken, te komen tot concrete uitspraken gericht op verandering.

De deelnemers ontvangen na afloop een mapje met losse kaarten die gebruikt kunnen worden in het gesprek met de inwoner. Aan de hand van deze vragen komt de dialoog op gang met de inwoner betreffende de vier elementen van zelfregie:

 • Eigenaarschap;
 • Kracht;
 • Motivatie;
 • Contacten.

Met deze vragen wordt ook in de training geoefend. De technieken van motiverende gespreksvoering lopen als rode draad door de training heen.

Resultaat

Je leert …

… wat het abonnementstarief inhoudt en wat de gevolgen daarvan zijn;
… wat motiverende gespreksvoering is en hoe het werkt;
… hoe je motiverende gesprekstechnieken kunt inzetten om de burger te motiveren;
… hoe je invloed kunt uitoefenen op het gedrag van je gesprekspartner.

 

Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je de cursusdag hebt bijgewoond.

Data

Vrijdag 4 en 11 oktober 2019

 

Maandag 9 en 16 december 2019

Studiekosten

De kosten voor de tweedaagse cursus zijn: € 770,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).