Geaccrediteerd

Actualiteiten Jeugdwet

Utrecht Meerdere startdata Klassikaal (op locatie/online) 1 dag €450,-

De laatste ontwikkelingen binnen de Jeugdwet en wat dit betekent voor jouw praktijk

Hoe voorkom je gegronde bezwaarschriften en schending van privacy? Welke kaders biedt de meest recente jurisprudentie ten aanzien van de Jeugdwet? Welke knelpunten worden in de literatuur gesignaleerd en hoe verhoudt dit zich tot de gemeentelijke praktijk? Nu het sociaal domein volop in ontwikkeling is en nieuwe wetgeving en jurisprudentie elkaar in rap tempo opvolgen, helpen wij je graag om bezwaar- en beroepszaken te voorkomen. Dan is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen binnen de Jeugdwet! Schrijf je in voor de cursus Actualiteiten Jeugdwet!

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Deze actualiteitendag is interessant voor medewerkers bezwaar en beroep, beleidsmedewerkers, jeugd- & gezinsprofessionals en andere geïnteresseerden in de Jeugdwet.

Leervorm

De cursus bestaat uit een groepsles, die klassikaal op locatie en/of online wordt aangeboden. Een online groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, waar aandacht is voor interactie en kennisdeling.

 

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring.

 

Volgens de richtlijnen van het RIVM vinden er op dit moment geen klassikale cursussen of bijeenkomsten plaats op onze locaties. Dit geldt in ieder geval voor lessen tot 1 juni 2020. 

Onze cursussen gaan door zoals gepland. 

 

Deze actualiteitenbijeenkomst wordt verzorgd door de juridisch adviseur bij Bender.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

  • Het wettelijke kader van de Jeugdwet en geplande wijzigingen van de Jeugdwet en aanpalende wetgeving;
  • Het leerstuk van de ‘gebruikelijke hulp’;
  • Persoonlijke verzorging en de Jeugdwet;
  • De Jeugdwet en jeugdhulp in het buitenland;
  • Systeemwijziging PGB (trekkingsrecht);
  • Toezicht en handhaving in de Jeugdwet;
  • Het verwerken van persoonsgegevens en een rechtsgeldige toestemming;
  • De actuele jurisprudentie over de Jeugdwet.

 

Zelfstudie 1.5 uur

 

Het sociale domein is volop in ontwikkeling en nog lang niet alles is uitgekristalliseerd. Voordat het kader volledig duidelijk is staat de volgende wijziging alweer op stapel. In deze cursus zal worden ingegaan op die onderwerpen, die nieuwe mogelijkheden en uitdagingen voor uw organisatie bieden.

 

Vanzelfsprekend zal worden ingegaan op de weerbarstige praktijk van de PGB’s en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van jeugdhulp, toezicht en handhaving.

 

Voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens vereist de Jeugdwet toestemming van de jeugdige en/of de ouder/voogd. Deze toestemming moet aan voorwaarden voldoen, waaronder een vrije wilsuiting. Maar hoe verhoudt deze vrije wil zich tot de afhankelijkheidsrelatie van de jeugdige en zijn/haar ouder/voogd? Biedt de wet andere mogelijkheden waardoor we op een rechtsgeldige manier deze persoonsgegevens kunnen verwerken?

Gedurende de middag bespreken we deze en andere vragen aan de hand van de meest recente inzichten. Verder gaan we in op enkele actuele uitspraken van rechtbanken, die onder meer gericht zijn op gebruikelijke zorg. Uiteraard maken we een koppeling met de praktijk.

Resultaat

 

  • De (laatste) nieuwe ontwikkelingen binnen de Jeugdwet en wat dit betekent in de uitvoeringspraktijk van het jeugddomein;
  • Jurisprudentie, met name gericht op het leerstuk van de ‘gebruikelijke zorg’ en pgb-financiering.

 

Je ontvangt een “Certificaat”, waarop je accreditatiepunten staan vermeld, indien je de cursusdag hebt gevolgd.


Accreditatie
Actualiteiten Jeugdwet is SKJ geaccrediteerd voor in totaal 8.00 punten.

Heb je een NFG registratie? Dan kun je de punten voor deze opleiding als bij- of nascholing registreren.

Data

Dinsdag 30 juni 2020

Vrijdag 2 oktober 2020

Dinsdag 8 december 2020

 

 

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 450,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).