Geaccrediteerd

Actualiteiten Jeugdwet

Utrecht Klassikaal (op locatie/online) 1 dag

De Jeugdwet is volop in ontwikkeling. Door verschillende uitspraken van de rechtspraak
wordt er steeds meer duidelijk over de verantwoordelijkheid van gemeenten en de reik-
wijdte van de Jeugdwet. Binnen deze cursus worden deze ontwikkelingen behandeld en
wordt de koppeling gemaakt naar wat dit betekent voor jouw praktijk.

 

Hoe krijg je als gemeente meer grip op het beroep dat er op de Jeugdwet wordt gedaan?
Welke kaders biedt de meest recente jurisprudentie ten aanzien van de toepassing van
de Jeugdwet? Welke knelpunten worden in de literatuur gesignaleerd en hoe verhoudt dit
zich tot de gemeentelijke praktijk? Nu het sociaal domein volop in ontwikkeling is en
nieuwe wetgeving en jurisprudentie elkaar in rap tempo opvolgen, helpen wij je graag
om de nieuwe inzichten en mogelijkheden te integreren in de praktijk. Het is dan
belangrijk dat je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen binnen de Jeugdwet!
Schrijf je in voor de cursus Actualiteiten Jeugdwet!

 

 

Direct inschrijven

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Deze actualiteitencursus is interessant voor jeugd -& gezinsprofessionals, kwaliteitsmedewerkers, medewerkers bezwaar en beroep, beleidsmedewerkers, en andere geïnteresseerden in de Jeugdwet.

Leervorm

De cursus bestaat uit een groepsles, die klassikaal op locatie en/of online wordt aangeboden. Een online groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, waar aandacht is voor interactie en kennisdeling.

 

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Deze actualiteitenbijeenkomst wordt verzorgd door de juridisch adviseur bij Bender.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

  • Het wettelijke kader van de Jeugdwet en geplande wijzigingen van de Jeugdwet en aanpalende wetgeving;
  • Het leerstuk van de ‘gebruikelijke zorg’;
  • De reikwijdte van ‘eigen kracht’;
  • Onderzoekplicht versus medewerkingsplicht
  • Persoonlijke verzorging en de Jeugdwet;
  • Het verwerken van persoonsgegevens en een rechtsgeldige toestemming;
  • Actuele jurisprudentie over de Jeugdwet.

 

Het sociaal domein is volop in ontwikkeling en nog lang niet alles is uitgekristalliseerd. Voordat het kader volledig duidelijk is, staat de volgende wijziging alweer op stapel. In deze cursus zal worden ingegaan op die onderwerpen, welke nieuwe mogelijkheden en uitdagingen voor uw organisatie bieden.

Vanzelfsprekend zal worden ingegaan op de weerbarstige praktijk van de (eigen netwerk) pgb’s en de reikwijdte van de eigen kracht van het gezin.

Daarnaast wordt er stil gestaan bij de eisen waaraan een goed onderzoek moet voldoen en hoe de medewerkingsplicht van ouders zich verhoudt tot het recht op privacy.

En welke mogelijkheden en beperkingen biedt de Algemene wet Bestuursrecht voor de toepassing van de Jeugdwet binnen het sociaal domein?

Gedurende de middag bespreken we deze en andere vragen aan de hand van de meest recente inzichten. Verder gaan we in op enkele actuele uitspraken van rechtbanken, die onder meer gericht zijn op eigen kracht en gebruikelijke zorg. Uiteraard maken we een koppeling met de praktijk en is er ruimte voor de inbreng van eigen casuïstiek.

Resultaat

Na het volgen van deze cursus:

  • Ben je op de hoogte van de (laatste) nieuwe ontwikkelingen binnen de Jeugdwet en wat dit betekent in de uitvoeringspraktijk van het jeugddomein;
  • Heb je kennis van recente jurisprudentie en kun je dit toepassen in de praktijk.

Je ontvangt een “Certificaat”, indien je de cursus hebt bijgewoond. Op het certificaat staan de accreditatie-punten vermeld.

Accreditatie

De cursus ‘Actualiteiten Jeugdwet’ is geaccrediteerd voor 8 punten. Dit bestaat uit 7 uur klassikale contacturen en 1.5 uur zelfstudie.


Heb je een NFG registratie? Dan kun je de punten voor deze opleiding als bij- of nascholing registreren.

 

Data

Dinsdag 11 april 2023 – 9.30-16.30 uur

 

Donderdag 12 oktober 2023 – 9.30-16.30 uur

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 520,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).