Actualiteitencursus Participatiewet 2023

Utrecht Klassikaal (op locatie/online) 1 dag

Rondom en in de Participatiewet verandert er een heleboel in 2023. Van herziene kostendelersnorm en bufferbudget tot vrijlating van giften. Daarnaast heeft de Centrale Raad van Beroep de afgelopen periode een paar ingrijpende uitspraken gedaan, die de gemeentelijke uitvoeringspraktijk direct raken. Kan de gemeente bijvoorbeeld bij het niet inleveren van bewijsstukken bijstand nog wel terugvorderen?

 

Het is zaak dat iedereen die met de uitvoering van de Participatiewet te maken heeft gedurende 2023 op de hoogte wordt gesteld van de aard en gevolgen van de ontwikkelingen. Schrijf je in voor de actualiteitencursus of organiseer een in company voor jouw organisatie. De Bender Academie praat je helemaal bij.

Direct inschrijven

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

De cursus Actualiteiten Participatiewet is bestemd voor iedereen die met de uitvoering van de Participatiewet te maken heeft.

Leervorm

De cursus bestaat uit een groepsles, die klassikaal op locatie en/of online wordt aangeboden. Een online groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, waar aandacht is voor interactie en kennisdeling.

 

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring.

Programma

In de actualiteitencursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 

Het Breed Offensief (per 1-1-2023)

 • vereenvoudiging loonkostensubsidie;
 • expliciete aanvraagmogelijkheid ondersteuning op maat (bijv. jobcoach), harmonisering instrumenten;
 • wegnemen administratieve knelpunten no-riskpolis/ziekmelding;
 • vrijlating van arbeidsinkomsten bij werken met loonkostensubsidie;
 • een uitzondering op de vierwekenzoektermijn voor een specifieke groep jongeren met beperkingen en de bevoegdheid voor gemeenten om andere jongeren als dat nodig is tijdens de vier weken zoektermijn ondersteuning te bieden;
 • verbeteringen doorvoeren in het instrument individuele studietoeslag.
 • verhoging van de leeftijdsgrens waarop in sociale wetten iemand als kostendelende medebewoner voor de kostendelersnorm wordt aangemerkt te verhogen van 21 naar 27 jaar

 

Participatiewet in Balans (verwacht 1-7-2023 – 1-1-2024)

 • verruiming van de bijverdiengrenzen
 • het bufferbudget
 • automatisch verrekening van inkomsten uit arbeid
 • gelijktrekking van de inlichtingenplicht van gemeente en SV
 • vereenvoudiging van het verrekenen van vakantiegeld
 • het versoepelen van de aanvraagprocedure
 • afwijken van het principe aanvraagdatum is ingangsdatum
 • maatwerk bij de vier weken zoektermijn voor jongeren tot 27 jaar in kwetsbare situaties
 • gedeeltelijke vrijlating van ontvangsten uit giften en incidentele hobbymatige verkoop
 • opname van de generieke verplichting tot participatie in de Participatiewet
 • het recht op het eigenstandig vormgeven van participatie door de belanghebbende
 • meer ruimte voor mantelzorg
 • meer ruimte voor gemeenten voor afstemming op individuele omstandigheden bij opleggen van maatregelen
 • bijzondere bijstand aan jongeren van wie ouders niet in beeld zijn of geen ondersteuning kunnen bieden door ziekte of armoede
 • kostendelersnorm niet toepassen bij vooropgezet tijdelijk verblijf
 • de mogelijkheid tot verlening van categoriale bijzondere bijstand op basis van een AMvB
 • verbreding van het experimenteerartikel
 • aanpassing norm voor een bijstandsgerechtigde met een niet-rechthebbende partner
 • vereenvoudiging van vermogens-vaststelling
 • een grotere rol voor de beroepsvereniging SAM

 

Jurisprudentie

 • de aangescherpte redelijkheidstoets bij de procedurele toets in het kader van een aanvraag
 • wel of niet-leveren van bewijsstukken valt niet langer meer valt onder de inlichtingenplicht
 • medewerkingsverplichting in relatie tot huisbezoek en de kwetsbare positie van de zorgklant
 • toets hoofdverblijf in relatie tot zorgsituatie
 • uitspraken inzake de inkomenstoets
 • preventie hoge terugvorderingsbedragen

Resultaat

Na afloop ben je volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de Participatiewet en de gevolgen daarvan voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

 

Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je de cursus hebt bijgewoond.

Data

De actualiteitencursus duurt één dag.

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 495,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).