Afbakening en toegang tot de Wet langdurige zorg

Utrecht Klassikaal (op locatie/online) 1 dag

De overheid wil dat kinderen, volwassenen en ook ouderen met een zorgvraag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De Wmo 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet bieden zorg en voorzieningen om dit mogelijk te maken. De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die levenslang op intensieve zorg zijn aangewezen. Waar mogelijk gaat Wlz zorg voor op zorg uit de Wmo, Jeugdwet of de Zorgverzekerings-wet. Ook mensen met een psychische stoornis hebben sinds 01-01-2021 toegang tot de Wlz.

Het is vaak lastig om in te schatten wanneer een kind, volwassene of oudere recht heeft op Wlz zorg. Inzicht in de indicatiestelling binnen de Wlz is essentieel voor de medewerkers bij gemeenten, de zorgverzekeraars en zorginstellingen om de mensen met een (complexe) zorgvraag goed te helpen.

Direct inschrijven

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

De cursus is bestemd voor zorgprofessionals binnen het sociaal domein, zoals consulenten Wmo, leden van een sociaal (wijk)team of (transfer)verpleegkundigen.

Leervorm

De cursus bestaat uit een groepsles, die klassikaal op locatie en/of online wordt aangeboden. Een online groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, waar aandacht is voor interactie en kennisdeling.

 

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring.

Programma

Tijdens deze 1-daagse training wordt de kennis direct toegepast op casuïstiek uit de praktijk. De trainer is een praktijkdeskundige van de indicatiestelling Wlz. De onderstaande onderwerpen komen aan bod:

  • De afbakening tussen de Wmo 2015/Jeugdwet/Zvw en de Wlz;
  • Ziekte, aandoeningen of beperkingen die toegang geven tot de Wlz;
  • Wat is 24-uur zorg in de nabijheid of permanent toezicht;
  • Blijvende behoefte aan zorg, bijvoorbeeld bij kinderen en jongvolwassenen;
  • De invloed van normale zorg van ouders aan kinderen;
  • Uitzonderingen;
  • Het bepalen van het best passende zorgprofiel door het CIZ;
  • Er is een indicatiebesluit voor Wlz zorg en dan? Besproken wordt: leveringsvormen (opname/ VPT/ PGB/ MPT) en eigen bijdrage CAK;
  • Samenwerken als uitvoerende organisaties binnen het zorgstelsel

 

Het betreft een praktijkgerichte cursus. Naast het aanbieden van korte gedeelten van theorie, wordt er actief gewerkt met een checklist, waarmee ieder onderwerp verder praktisch besproken wordt. Hiermee wordt een volledig overzicht van het onderzoek binnen de Wlz geboden en is er meer inzicht wat nu ‘de opdracht’ is vanuit deze wetgeving.

Resultaat

Je leert…

… wanneer en op welke criteria een burger toegang heeft tot de Wlz; 

… wat verschillende terminologie binnen de Wlz betekent en inhoudt;

… wat van invloed is op het onderzoek voor kinderen en jongvolwassenen;

… hoe het CIZ het zorgprofiel vaststelt;

… de (mogelijke) processen na indicatiestelling door het CIZ en de betrokken uitvoeringsorganisaties;

… waar mogelijkheden liggen voor een goede samenwerking tussen de verschillende uitvoeringsorganisaties in het belang van de burger.

 

Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je de cursus hebt bijgewoond.

Data

Maandag 13 maart 2023 9.30-16.30 uur fysiek op locatie Bender Utrecht of online (n.n.t.b.)

 

Maandag 26 maart 2023 9.30-16.30 uur fyiek op locatie Bender Utrecht of online (n.n.t.b.)

 

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 495,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).