Geaccrediteerd

Samenwerking en afbakening Jeugdwet/passend onderwijs

Incompany / Utrecht Klassikaal (op locatie/online) 1 dag

In je dagelijkse werk krijg je vast regelmatig te maken met kinderen die zorg en/of begeleiding nodig hebben in het onderwijs. Het gaat dan om kinderen die om uiteenlopende redenen niet mee kunnen komen met het onderwijsprogramma binnen hun school. Vragen die je dan tegenkomt zijn bijvoorbeeld: Wanneer moet er zorg/ begeleiding vanuit de jeugdwet worden ingezet en wanneer is de wet op passend onderwijs aan zet? Wie is waarvoor (financieel) verantwoordelijk en hoe kunnen we hier op een goede manier in samenwerken? En hoe zit dat nu met de zorgplicht van beide wetten? 

 

In deze cursus nemen we je mee in de afbakening tussen de jeugdwet en de wet op het passend onderwijs, de zorgplicht die in beide wetten naar voren komt en het “grijze gebied”. Dit doen wij door de theorie te verbinden met actuele casuïstiek waarbij we een koppeling maken met recente jurisprudentie. Uiteraard is er ook ruimte voor de inbreng van eigen casuïstiek.  

 

De cursus is op 5 oktober nog individueel te volgen. Daarna zal deze alleen incompany te volgen zijn. Heb je interesse? Stuur dan een mail naar academie@bendergroep.nl.

Direct inschrijven

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

De cursus is bestemd voor professionals binnen het sociaal domein en (zorg)professionals die werkzaam zijn in het onderwijs. 

Leervorm

De cursus bestaat uit een groepsles, die klassikaal op locatie en/of online wordt aangeboden. Een online groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, waar aandacht is voor interactie en kennisdeling. 

 

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. 

 

Eigen casuïstiek kun je tot een week voor de start van de cursus uploaden in de academie zodat deze vragen tijdens de cursus kunnen worden besproken.  

Programma

De cursus is als volgt opgebouwd: 

 • Achtergrond, ontwikkeling en doelstelling wet op passend onderwijs en jeugdwet 
 • De zorgplicht van beide wetten 
 • De verschillende routes naar de inzet van zorg vanuit de jeugdwet en de begeleiding vanuit de wet passend onderwijs  
 • Afbakening tussen beide wetten 
 • Aan de slag met casuïstiek 
 • Recente jurisprudentie 
 • Samenwerking 

 

Resultaat

Na het volgen van deze cursus heb je: 

 • Kennis over de zorgplicht van beide wetten en kun je deze toepassen in de praktijk; 
 • Heb je zicht op waar beide wetten elkaar raken en hoe je de samenwerking kunt vormgeven; 
 • Kun je het gesprek met elkaar aangaan over de verantwoordelijk van de financiering van zorg; 
 • Ben je op de hoogte van de ontwikkelingen in het veld en recente jurisprudentie over de afbakening tussen beide wetten. 

Je ontvangt een “Certificaat”, waarop je accreditatiepunten staan vermeld, indien je de cursusdag hebt gevolgd.


Accreditatie
Afbakening en samenwerking Jeugdwet/passend onderwijs is SKJ geaccrediteerd voor in totaal 9.00 punten.

Heb je een NFG registratie? Dan kun je de punten voor deze opleiding als bij- of nascholing registreren.

Data

Donderdag 5 oktober 2023  9.30 – 16.30 uur

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 520,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).