Basis De nieuwe Wet inburgering 2022

Utrecht Klassikaal (op locatie/online) 1 dag

Met de nieuwe Wet inburgering 2022 keert de regie over de inburgering van statushouders,

gezinsmigranten en overige migranten terug bij de gemeente. De wet richt zich op een relatief kleine doelgroep, maar heeft mede door de hoge mate van uitkeringsafhankelijkheid een zeer grote impact op de gehele gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Zowel professionals op het gebied van inkomen als op het gebeid van werk krijgen ermee te maken.

Maar bijvoorbeeld ook de uitkeringsadministratie, handhavers, kwaliteitsmedewerkers, medewerkers Wmo en Jeugdwet en medewerkers terugvordering moeten de Wet inburgering 2022 op onderdelen in de praktijk gaan vormgeven. De 6 maanden durende zorgplicht, het persoonlijk plan inburgering en participatie, de samenwerking in de keten (DUO, COA, Vluchtelingewerk, onderwijs-instellingen etc.), het inzetten en monitoren van leerroutes, het bieden van (maatschappelijke) ondersteuning, het inzetten van positieve en negatieve prikkels zijn een aantal belangrijke elementen van de wet. Veel zaken zijn of worden uitgewerkt in gemeentelijke beleid. Om het lokale bed goed te kunnen inbedden heeft de Bender Academie de cursus Basis De nieuwe Wet inburgering 2022 ontwikkeld. De basiscursus behandelt vanuit een praktijkgericht perspectief de inhoud van de nieuwe Wet inburgering 2022 en hoe deze zich verhoudt met andere wetten binnen het gemeentelijk sociaal domein, zoals de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet.

Hierdoor beschikken gemeentebreed alle medewerkers over de relevante basiskennis om het gemeentelijk beleid te kaderen en de nieuwe Wet inburgering 2022 te implementeren en uit te voeren.

 

Voor specialisten participatie, werk en/of inburgering biedt de Bender Academie daarnaast nog een verdiepend aanbod in de vorm van een Verdieping de nieuwe Wet inburgering 2022.

 

Wil je de basiscursus wil combineren met de overdracht van de kennis rondom het beleid, dan maakt de Bender Academie een op maat gesneden opleidingsaanbod voor een (online) incompany traject.

Direct inschrijven

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Een ieder die in haar of zijn uitvoeringspraktijk te maken krijgt met (elementen van) de Wet Inburgering 2022.

Leervorm

De eendaagse cursus bestaat uit een groepsles, die klassikaal op locatie en/of online wordt aangeboden. Een online groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, waar aandacht is voor interactie en kennisdeling.

 

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring.

Programma

De cursus gaat eerst in op de doelstellingen en achtergronden van De nieuwe Wet inburgering 2022. Hierbij wordt ook ingegaan op het achterliggende brede perspectief van de wet en de beoogde integraliteit in de uitvoering. Daarna komen vanuit een praktijkgerichte invalshoek onder meer de onderstaande onderwerpen aan de orde:

 • Taakstelling gemeente en onderdelen van beleidsvorming;
 • Doelgroepen Wet Inburgering;
 • Relatie met de Participatiewet en andere regelgeving;
 • Gezinsemigranten nader bekeken;
 • Inburgeringsplicht en -termijnen;
 • Vrijstelling en ontheffing van de inburgeringsplicht;
 • Positie minderjarigen binnen de Wet inburgering 2021;
 • Brede intake, leerbaarheidstoets;
 • Persoonlijk inburgering plan;
 • Leerroutes;
 • Participatieverklaringstraject;
 • Ontzorgen in de eerste 6 maanden;
 • Ketenpartners en samenwerking (doorlopende lijn)
 • Handhaving;
 • Spanningsveld Wet inburgering 2021 en Participatiewet (verplichtingen, handhaving, niet-uitkeringsgerechtigden, etc.);
 • Vereiste certificering aanbieders opleidingstrajecten.

Resultaat

Het resultaat van de cursus is dat je beschikt over alle kennis over de doelstellingen, achtergronden en juridische kaders rondom De nieuwe Wet inburgering 2022 in relatie tot gemeentelijke beleidsopgave die nodig is om de wet te kunnen implementeren en uit te voeren.

 

Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je de cursus hebt bijgewoond.

Data

Dinsdag 30 mei 2023

 

Donderdag 5 oktober 2023

 

Woensdag 6 december 2023

 

 

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 495,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).