Basiscursus Bestuursrecht (Awb) en rechtsbescherming in het sociaal domein

Utrecht Klassikaal (op locatie/online) 2 dagen

Als professional binnen het sociaal domein is kennis over de rechtsbeschermingsmogelijkheden van degenen die een beroep doen op onder meer de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet onontbeerlijk. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) speelt hierbij een centrale rol. De wet bevat algemene regels voor de verhouding tussen de overheid en de individuele burgers, bedrijven en instellingen. De Awb geeft de grondslagen voor het handelen van de gemeente en vormt daarmee de basis voor de rechtsbescherming. Deze tweedaagse Basiscursus bestuursrecht (Awb) en rechtsbescherming in het sociaal domein biedt je alle kennis die je nodig hebt.

Direct inschrijven

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

De cursus is bestemd voor alle professionals die opereren binnen het sociaal domein en inzicht willen krijgen in het bestuursrecht in het algemeen en de rechtsbescherming in het bijzonder.

Leervorm

De tweedaagse cursus wordt verzorgd door docenten uit de uitvoeringspraktijk en biedt veel ruimte voor praktijkcasussen en onderlinge discussies.

 

Blended learning

Bender gelooft in de kracht van klassikaal onderwijs, of dit nu fysiek of online is. Onderlinge interactie en discussie is essentieel voor een goede kennisoverdracht en het aanreiken van vaardigheden. We zetten hierbij heel gericht instrumenten in als e-learning, webinars, podcasts en webspecials (korte online verdiepingssessies). Gelet op de coronacrisis wordt deze verkorte opleiding vooralsnog enkel als online georganiseerd.

 

De Bender Studio

Bender heeft op haar locatie in Utrecht een eigen studio met professionele video- en audioapparatuur. Hiermee wordt een maximale beeld- en geluidskwaliteit van iedere training gegarandeerd. Om tot een optimale digitale didactiek te komen van onze online trainingen hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 1. Bender gelooft in afwisseling in leervormen om tot het maximale leerrendement te komen. Bender hanteert in iedere webinar: video’s, kleine clipjes in meerkeuze vragen, break-out sessies, live chatsessies. Door de hoogwaardige kwaliteit van de hardware (video en audio) en software is Bender in staat tot een professioneel, afwisselend en soepele online training te komen.
 2. Onze webinars zijn sterk afgestemd op de praktijk van de professional. Bender gelooft in de combinatie van gerichte kennisoverdracht en het aanreiken van effectieve vaardigheden, het in de praktijk toepassen en het terug kunnen kijken van de eigen prestatie. De inzet van video acht Bender hierin essentieel. Met inachtneming van privacy van deelnemers, is het altijd mogelijk om de integrale webinar terug te zien in de beveiligde omgeving van de Bender Academie.

 

Groepsgrootte

In het kader van optimale kennisoverdracht gaat de Bender Academie uit van maximaal 12 deelnemers. Dit geldt ook voor de webinars, daar de praktijk inmiddels heeft uitgewezen dat een grotere groep juist online niet effectief is.

Programma

De cursus is opgedeeld in twee onderdelen.

A. Bestuursrechtelijk handelen

Gedurende dit onderdeel komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Achtergronden Awb
 • Legaliteit, specialiteit, attributie, delegatie, mandaat
 • Centrale begrippen: besluit, beschikking
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Bezwaar- en beroepsmogelijkheden en weigeringsgronden
 • Voorlopige voorziening
 • Toetsing ex nunc/ex tunc

 

B. De bezwaarprocedure

Gedurende dit onderdeel komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Doelstellingen van de bezwaarschriftprocedure
 • Bezwaarprocedure versus de klachtenprocedure en mediation
 • Eisen voor de ontvankelijkheid van een bezwaar
 • Termijnbepalingen
 • Vormvereisten waaraan een bezwaarschrift moet voldoen
 • Informele benaderingen: mediation en het overslaan van bezwaar
 • Input van de uitvoerende professional
 • Het recht om te worden gehoord
 • Vergoeding van kosten
 • Het besluit op bezwaar
 • Herziening primaire besluit
 • Beroepsmogelijkheden

Resultaat

Aan het eind van deze cursus beschik je over de kennis rondom het bestuursrecht waarover je als startend professional binnen het sociaal domein dient te beschikken.

 

Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je de cursus hebt bijgewoond.

Data

Vrijdag 14 en 21 april 2023

 

Maandag 25 september en 2 oktober 2023

 

Dinsdag 21  en 28 november 2023

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 970,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).