Basiscursus maatregelen en boete Participatiewet

Utrecht Klassikaal (op locatie/online) 1 dag

Het niet naleven van de verplichtingen die zijn verbonden aan de bijstandsverlening op grond van de Participatiewet blijven zelden zonder gevolgen. Gemeenten zijn vaak verplicht de bijstand te verlagen of om een boete op te leggen. Het is daarom van belang dat professionals die zich (gaan) richten op de uitvoering van de Participatiewet op de hoogte zijn van de regels omtrent afstemming van de bijstand (maatregeloplegging) en boetes. De eendaagse Basiscursus maatregelen en boete Participatiewet richt zich niet alleen op deze regels, maar heeft ook nadrukkelijk aandacht voor de individualiseringsbepalingen. Hierdoor is de deelnemer meer in staat te werken volgens de bedoeling van de wetgeving en de beleidsuitgangspunten van de gemeente. 

Direct inschrijven

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

De cursus is bestemd voor professionals die zich bezig houden met de uitvoering van de Participatiewet en een actieve rol (gaan) spelen bij het opleggen van maatregelen. Inzicht heeft in de regels rondom boeteoplegging is van belang omdat een maatregel met regelmaat een voorbode is van een boete. 

Leervorm

De eendaagse cursus wordt verzorgd door docenten uit de uitvoeringspraktijk en biedt veel ruimte voor praktijkcasussen en onderlinge discussies.   

 

Blended learning   

Bender gelooft in de kracht van klassikaal onderwijs, of dit nu fysiek of online is. Onderlinge interactie en discussie is essentieel voor een goede kennisoverdracht en het aanreiken van vaardigheden. We zetten hierbij heel gericht instrumenten in als e-learningwebinars, podcasts en webspecials (korte online verdiepingssessies). Gelet op de coronacrisis wordt deze verkorte opleiding vooralsnog enkel als online georganiseerd. 

 

De Bender Studio  

Bender heeft op haar locatie in Utrecht een eigen studio met professionele video- en audioapparatuur. Hiermee wordt een maximale beeld- en geluidskwaliteit van iedere training gegarandeerd. Om tot een optimale digitale didactiek te komen van onze online trainingen hanteren wij de volgende uitgangspunten:  

 • Bender gelooft in afwisseling in leervormen om tot het maximale leerrendement te komen. Bender hanteert in iedere webinar: video’s, kleine clipjes in meerkeuze vragen, break-out sessies, live chatsessies. Door de hoogwaardige kwaliteit van de hardware (video en audio) en software is Bender in staat tot een professioneel, afwisselend en soepele online training te komen.   
 • Onze webinars zijn sterk afgestemd op de praktijk van de professional. Bender gelooft in de combinatie van gerichte kennisoverdracht en het aanreiken van effectieve vaardigheden, het in de praktijk toepassen en het terug kunnen kijken van de eigen prestatie. De inzet van video acht Bender hierin essentieel. Met inachtneming van privacy van deelnemers, is het altijd mogelijk om de integrale webinar terug te zien in de beveiligde omgeving van de Bender Academie.  

 

Groepsgrootte  

In het kader van optimale kennisoverdracht gaat de Bender Academie uit van maximaal 15 deelnemers. Dit geldt ook voor de webinars, daar de praktijk inmiddels heeft uitgewezen dat een grotere groep juist online niet effectief is. 

Programma

De cursus is opgedeeld in twee onderdelen. 

 

A. Afstemming van de bijstand

Gedurende dit onderdeel komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: 

 • algemene afstemmingsbevoegdheid 
 • om welke niet-nakoming van verplichtingen gaat het? 
 • de afstemmings-/maatregelverordening 
 • tekortschietend besef van verantwoordelijkheid betoont voor de voorziening in het bestaan 
 • opschortingsbesluit en hersteltermijn 
 • duur en hoogte van de afstemming/maatregel 
 • verplichte heroverweging binnen 3 maanden 
 • recidive 
 • verzoek tot herziening maatregel door belanghebbende 
 • maatregel en gezinsbijstand 
 • maatregel en beëindigd bijstandsrecht 
 • het ontbreken van verwijtbaarheid 
 • bijzondere omstandigheden en dringende redenen 
 • motivering van het maatregelbesluit 

De cursus is opgedeeld in twee onderdelen. 

 B. Boeteoplegging

Gedurende dit onderdeel komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: 

 • de inlichtingenplicht nader bekeken 
 • de regelgeving: Participatiewet, Boetebesluit socialezekerheidswettenAanwijzing sociale zekerheidsfraude, Wetboek van Strafrecht 
 • nulfraude 
 • cautie 
 • inlichtingenplicht belanghebbende 
 • de waarschuwing 
 • het benadelingsbedrag en hoogte van de boete 
 • ne bis in idem 
 • recidive 
 • aangifte bij het OM 
 • verwijtbaarheid 
 • dringende redenen 
 • hoofdelijke aansprakelijkheid gezinsleden 
 • invordering van de boete (samenloop met terugvordering) 
 • hogere boete door de rechter 
 • kwijtschelden van de boete en schuldsanering (opzet en schuld) 

Resultaat

Aan het eind van deze cursus ben je in staat correct een maatregel op te leggen en ben je op de hoogte van de procedures en regels rondom boeteoplegging.

 

Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je de cursus hebt bijgewoond.

Data

Dinsdag 30 mei 2023

 

Woensdag 20 september 2023

 

Donderdag 30 november 2023

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 495,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).