Basiscursus Re-integratie in de Participatiewet

Utrecht Klassikaal (op locatie/online) 1 dag

Werk is de belangrijkste economische en maatschappelijke activiteit. Werk voorkomt sociale uitsluiting, versterkt eigenwaarde, biedt toekomstperspectief en bevordert sociale cohesie in land, stad en wijk. De Participatiewet stelt de gemeente tot toch om iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen naar werk. Hiertoe biedt de Participatiewet en aanverwante regelingen een uitgebreid instrumentarium. De Basiscursus re-integratie in de Participatiewet biedt inzicht in dit instrumentarium en de toepasbaarheid ervan in de praktijk.

Direct inschrijven

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

De cursus is bestemd voor alle professionals die beginnen zich te specialiseren op het gebied van re-integratie in het kader van de Participatiewet een aanverwante regelgeving.

Leervorm

De eendaagse cursus wordt verzorgd door docenten uit de uitvoeringspraktijk en biedt veel ruimte voor praktijkcasussen en onderlinge discussies.

 

Blended learning

Bender gelooft in de kracht van klassikaal onderwijs, of dit nu fysiek of online is. Onderlinge interactie en discussie is essentieel voor een goede kennisoverdracht en het aanreiken van vaardigheden. We zetten hierbij heel gericht instrumenten in als e-learning, webinars, podcasts en webspecials (korte online verdiepingssessies). Gelet op de coronacrisis wordt deze verkorte opleiding vooralsnog enkel als online georganiseerd.

 

De Bender Studio

Bender heeft op haar locatie in Utrecht een eigen studio met professionele video- en audioapparatuur. Hiermee wordt een maximale beeld- en geluidskwaliteit van iedere training gegarandeerd. Om tot een optimale digitale didactiek te komen van onze online trainingen hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 1. Bender gelooft in afwisseling in leervormen om tot het maximale leerrendement te komen. Bender hanteert in iedere webinar: video’s, kleine clipjes in meerkeuze vragen, break-out sessies, live chatsessies. Door de hoogwaardige kwaliteit van de hardware (video en audio) en software is Bender in staat tot een professioneel, afwisselend en soepele online training te komen.
 2. Onze webinars zijn sterk afgestemd op de praktijk van de professional. Bender gelooft in de combinatie van gerichte kennisoverdracht en het aanreiken van effectieve vaardigheden, het in de praktijk toepassen en het terug kunnen kijken van de eigen prestatie. De inzet van video acht Bender hierin essentieel. Met inachtneming van privacy van deelnemers, is het altijd mogelijk om de integrale webinar terug te zien in de beveiligde omgeving van de Bender Academie.

 

Groepsgrootte

In het kader van optimale kennisoverdracht gaat de Bender Academie uit van maximaal 15 deelnemers. Dit geldt ook voor de webinars, daar de praktijk inmiddels heeft uitgewezen dat een grotere groep juist online niet effectief is.

Programma

De cursus is opgedeeld in twee onderdelen.

A. De Participatiewet

Gedurende dit onderdeel komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • De doelgroep
 • De verordening
 • Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet
 • De arbeidsverplichting
 • De taaleis
 • Individuele studietoeslag
 • Ontheffing van de arbeidsplicht
 • De tegenprestatie
 • Loonkostensubsidie
 • Participatieplaatsen
 • Beschut werk
 • Begeleiding op de werkplek
 • Werkplekaanpassingen en meeneembare voorzieningen
 • Ondersteuning bij leer- werktrajecten
 • Maatregeloplegging
 • Vrijlating van inkomsten
 • Armoedeval
 • Sociale activering
 • Schuldenproblematiek
 • Subsidieregeling ernstige scholingsbelemmeringen
 • Inzet doventolk

 

B. Het bredere kader

In dit onderdeel komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Het breed offensief
 • Banenafspraak en de quotumwet
 • Doelgroepenregister en garantiebanen
 • Rol van het Werkbedrijf / SW-bedrijf
 • Rol van de arbeidsmarktregio’s
 • Rol van het Werkgeversservicepunt
 • Rol van het UWV
 • De No Risk Polis
 • Kaders Wet inburgering 2022
 • Wet tegemoetkomingen loondomein
 • Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel oudere werknemer

Resultaat

Aan het eind van deze cursus heb je een overzicht in onderlinge samenhang van het instrumentarium rondom re-integratie in het kader van de Participatiewet.

 

Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je de cursus hebt bijgewoond.

Data

Donderdag 25 mei 2023

 

Dinsdag 3 oktober 2023

 

Dinsdag 12 december 2023

 

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 495,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).