Basiscursus Terug- en invordering

Utrecht Klassikaal (op locatie/online) 2 dagen

Het terug- en invorderen van bijstand kent vele facetten en wordt sterkt gereageerd door het bestuursrecht. De belangen zijn groot en daarmee is het belang om de terugvordering juridisch correct ui te voeren ook groot. De Basiscursus terug- en invordering geeft je alle kennis om dit te realiseren.

Direct inschrijven

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

De cursus is bestemd voor alle professionals die zich gaan bezighouden met het terugvorderen van bijstand op grond van de Participatiewet of de administratieve verwerking daarvan.

Leervorm

De tweedaagse cursus wordt verzorgd door docenten uit de uitvoeringspraktijk en biedt veel ruimte voor praktijkcasussen en onderlinge discussies.

Blended learning

Bender gelooft in de kracht van klassikaal onderwijs, of dit nu fysiek of online is. Onderlinge interactie en discussie is essentieel voor een goede kennisoverdracht en het aanreiken van vaardigheden. We zetten hierbij heel gericht instrumenten in als e-learning, webinars, podcasts en webspecials (korte online verdiepingssessies). Gelet op de coronacrisis wordt deze verkorte opleiding vooralsnog enkel als online georganiseerd.

De Bender Studio

Bender heeft op haar locatie in Utrecht een eigen studio met professionele video- en audioapparatuur. Hiermee wordt een maximale beeld- en geluidskwaliteit van iedere training gegarandeerd. Om tot een optimale digitale didactiek te komen van onze online trainingen hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 1. Bender gelooft in afwisseling in leervormen om tot het maximale leerrendement te komen. Bender hanteert in iedere webinar: video’s, kleine clipjes in meerkeuze vragen, break-out sessies, live chatsessies. Door de hoogwaardige kwaliteit van de hardware (video en audio) en software is Bender in staat tot een professioneel, afwisselend en soepele online training te komen.
 2. Onze webinars zijn sterk afgestemd op de praktijk van de professional. Bender gelooft in de combinatie van gerichte kennisoverdracht en het aanreiken van effectieve vaardigheden, het in de praktijk toepassen en het terug kunnen kijken van de eigen prestatie. De inzet van video acht Bender hierin essentieel. Met inachtneming van privacy van deelnemers, is het altijd mogelijk om de integrale webinar terug te zien in de beveiligde omgeving van de Bender Academie.

Groepsgrootte

In het kader van optimale kennisoverdracht gaat de Bender Academie uit van maximaal 12 deelnemers. Dit geldt ook voor de webinars, daar de praktijk inmiddels heeft uitgewezen dat een grotere groep juist online niet effectief is.

Programma

Tijdens de cursus komen onder meer aan orde:

 • vormen van terugvordering;
 • het voorschot nader bekeken;
 • herziening en intrekking;
 • netto of bruto terugvordering;
 • het terugvorderingsbesluit en de betalingsregeling;
 • omvang van de inlichtingenplicht;
 • bewijsvergaring bij verschillende fraudevormen;
 • verrekening;
 • termijn van terugvordering (verjaring);
 • het afzien van (verdere) terugvordering;
 • terugvordering van gezinsleden (hoofdelijke aansprakelijkheid);
 • verrekening met andere uitkeringen;
 • verrekening met de bijstand/vakantiegeld;
 • inhouding op de bijstand en derdenbeslag;
 • invordering door middel van dwangbevel;
 • bescherming door de beslagvrije voet;
 • verbod op meewerken aan een schuldregeling.

 

Vervolgens wordt aandacht besteedt aan de invordering. Hierbij komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 

 • bestuursrechtelijke geldschulden in de Algemene wet bestuursrecht;
  • de betalingsbeschikking
  • betalingstermijnen
  • uitstel van betaling
  • aanmaning, verzuim en wettelijke rente
  • kwijtschelding en buiten invorderingstelling
 • verschillen beslagvrije voet 2020 en 2021;
 • vormen van beslag;
 • preferente en concurrente vorderingen;
 • verschillen invordering en terugbetaling van bijstand in de vorm van een geldlening.

Resultaat

Aan het eind van deze cursus heb je inzicht in de regels die gelden rondom het terug- en invorderen van bijstand op grond van de Participatiewet en ben je in staat deze in de praktijk correct toe te passen.

Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je de cursus hebt bijgewoond.

Data

Dinsdag 13 en 20 juni 2023

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 970,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).