Basisopleiding tot consulent Bbz 2004

Utrecht Klassikaal (op locatie/online) 5 dagen

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) is gegrond op de Participatiewet en maakt tijdelijke financiële ondersteuning aan zelfstandigen mogelijk. Dit kan ten behoeve van het levensonderhoud of in de vorm van bedrijfskapitaal. Vaak is de ondersteuning in de vorm van een lening.

De gemeenten voeren het Bbz 2004 uit. Mede als gevolg van de coronacrisis hebben ze te maken met een toename in de vraag naar ondersteuning op grond van het Bbz 2004. Veel professionals voelen zich aangesproken tot dit interessante, specialistische vakgebied. Daarom verzorgt de Bender Academie de Basisopleiding tot consulent Bbz 2004.

Direct inschrijven

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor professionals al enige kennis hebben van de Participatiewet, met name op het gebied van inkomen en vermogen. Indien deze kennis nog ontbreekt, raden wij voorafgaande aan deze opleiding de Tempocursus Participatiewet aan.

Leervorm

De opleiding wordt verzorgd door docenten uit de uitvoeringspraktijk en biedt veel ruimte voor praktijkcasussen en onderlinge discussies.

 

Blended learning

Bender gelooft in de kracht van klassikaal onderwijs, of dit nu fysiek of online is. Onderlinge interactie en discussie is essentieel voor een goede kennisoverdracht en het aanreiken van vaardigheden. We zetten hierbij heel gericht instrumenten in als e-learning, webinars, podcasts en webspecials (korte online verdiepingssessies). Gelet op de coronacrisis wordt deze verkorte opleiding vooralsnog enkel als online georganiseerd.

 

De Bender Studio

Bender heeft op haar locatie in Utrecht een eigen studio met professionele video- en audioapparatuur. Hiermee wordt een maximale beeld- en geluidskwaliteit van iedere training gegarandeerd. Om tot een optimale digitale didactiek te komen van onze online trainingen hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 1. Bender gelooft in afwisseling in leervormen om tot het maximale leerrendement te komen. Bender hanteert in iedere webinar: video’s, kleine clipjes in meerkeuze vragen, break-out sessies, live chatsessies. Door de hoogwaardige kwaliteit van de hardware (video en audio) en software is Bender in staat tot een professioneel, afwisselend en soepele online training te komen.
 2. Onze webinars zijn sterk afgestemd op de praktijk van de professional. Bender gelooft in de combinatie van gerichte kennisoverdracht en het aanreiken van effectieve vaardigheden, het in de praktijk toepassen en het terug kunnen kijken van de eigen prestatie. De inzet van video acht Bender hierin essentieel. Met inachtneming van privacy van deelnemers, is het altijd mogelijk om de integrale webinar terug te zien in de beveiligde omgeving van de Bender Academie.

 

Groepsgrootte

In het kader van optimale kennisoverdracht gaat de Bender Academie uit van maximaal 12 deelnemers. Dit geldt ook voor de webinars, daar de praktijk inmiddels heeft uitgewezen dat een grotere groep juist online niet effectief is.

Programma

De Basisopleiding tot consulent Bbz 2004 bestaat uit 4 modules.

 

Module 1 (0,5 dag) – Opfris Participatiewet

Gedurende deze module komen ter opfrissing in het kort de regels rond onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • partnerbegrip
 • inlichtingenplicht
 • middelen en bijstand (inkomen en vermogen)
 • afbakening Bbz 2004 met IOAZ
 • terug- en invordering
 • boete en maatregelen

 

Module 2 (3 dagen) – Het Bbz 2004: een praktijkgerichte behandeling van de regels rondom het Bbz 2004, van aanvraag tot terugvordering

Waar mogelijk (in company) wordt een link gelegd met het automatiseringssysteem. Gedurende deze module komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • kring van rechthebbenden
 • bijstand om niet of als geldlening
 • fiscale aspecten
 • inkomen en vermogen
 • de jaarrekening en balansen nader bekeken
 • voorlopige en definitieve vaststelling inkomen
 • bedrijfskapitaal
 • renteloze of rentedragende geldlening
 • bijstand voor borgtocht en betaling van schulden
 • soorten zelfstandigen nader bekeken:
  • gevestigde zelfstandigen
  • beginnende zelfstandigen
  • oudere zelfstandigen
  • beëindigende zelfstandigen
  • arbeidsongeschikte zelfstandigen
  • zelfstandigen in samenwerkingsverband
  • zelfstandigen in het buitenland
  • binnenvaartschippers
 • de aanvraagprocedure
 • beoordeling levensvatbaarheid
 • duur van de bijstand
 • aan de bijstand verbonden verplichtingen
 • zekerheidstelling: pand en hypotheek
 • terugbetaling lening, uitstel van betaling
 • terugvordering van bijstand

 

Module 3 (0,5 dag) – Het Bbz 2004 en schuldhulpverlening aan ondernemers

Schuldhulpverlening en bijstandverlening op grond van het Bbz 2004 gaan steeds meer hand in hand. Zeker na de coronacrisis hebben we maken met meer aanvragers met schulden. Deze module gaat hier nader op in. Onder meer de volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • ondernemers in financiële problemen
 • juridische aspecten schuldhulpverlening voor ondernemers
 • doorstarten versus bedrijfsbeëindiging
 • voorwaarden voor een schuldregeling ondernemers
 • het schuldregelingstraject
 • het minnelijk schuldregelingstraject na bedrijfsbeëindiging
 • afloscapaciteit – Vrij Te Laten Bedrag
 • de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;
 • communiceren met ondernemers in financiële problemen

 

Module 4 (1 dag) – Rapporteren en beschikken

Om onduidelijkheid bij de belanghebbende en onnodige bezwaarprocedures te vermijden, is het van groot belang dat de rapporten en beschikkingen rond het Bbz 2004 correct en volledig zijn. Aan de hand van een aantal voorbeelden komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • de wettelijke eisen aan een rapport en beschikking (Algemene wet bestuursrecht)
 • termijnen
 • overzicht van afwijzingsgronden
 • mogelijkheden tot individualisering (werken volgens ‘de bedoeling’)
 • deugdelijke motivering
 • overige beginselen van behoorlijk bestuur nader bekeken
 • bijzondere besluiten, zoals het terugvorderings- en boetebesluit nader bekeken

Resultaat

Aan het eind van deze opleiding ben je in staat correct uitvoering te geven aan het Bbz 2004 in de functie van consulent.

 

Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je de cursus hebt bijgewoond.

Data

Woensdag 6 september, 13 september 20 september, 27 september en 4 oktober 2023

 

Donderdag 2 november, 9 november, 16 november, 23 november en 30 november 2023

 

 

 

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 2277,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).