Bender Omgevingswet Boost

In overleg Meerdere startdata Klassikaal (op locatie/online)

Een impuls voor uw veranderopgave

Welgeteld 26 wetten over onder andere milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water en bouwen worden in 2022 teruggebracht naar één wet: de Omgevingswet. De wet raakt veel medewerkers in gemeentelijke organisaties en in de organisaties van haar ketenpartners. Met de komst van de Omgevingswet veranderen taken en functies. De mate waarin dit gebeurt is echter afhankelijk van de gekozen veranderstrategie in een organisatie en de veranderopgave die een organisatie zichzelf oplegt.

 

Downloaden brochure

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

De professionals moeten over voldoende inhoudelijke informatie en kennis over de wet beschikken om hun taken professioneel uit te voeren. Dit vergt wat betreft opleidingen maatwerk. Hiervoor heeft de Bender Academie de Bender Omgevingswet Boost (BOB) ontwikkeld. De BOB is een op maat gesneden in company traject die de veranderopgave van uw organisatie een boost geeft.een impuls voor uw veranderopgave

Contactformulier incompany

Leervorm

Het in company maatwerk traject wordt verzorgd door docenten en trainers uit de uitvoeringspraktijk en biedt veel ruimte voor praktijkcasussen en onderlinge discussies.  Samen met onze opleidingsadviseur stelt u het programma samen dat bij u past. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek, offerte of (onderhandse) aanbesteding.

Blended learning  
Bender gelooft in de kracht van klassikaal onderwijs, of dit nu fysiek of online is. Onderlinge interactie en discussie is essentieel voor een goede kennisoverdracht en het aanreiken van vaardigheden. We zetten hierbij heel gericht instrumenten in als e-learning, webinars, podcasts en webspecials (korte online verdiepingssessies). Gelet op de coronacrisis worden veel modules vooralsnog enkel als webinar georganiseerd.

De Bender Studio 
Bender heeft op haar locatie in Utrecht een eigen studio met professionele video- en audioapparatuur. Hiermee wordt een maximale beeld- en geluidskwaliteit van iedere training gegarandeerd. Om tot een optimale digitale didactiek te komen van onze online trainingen hanteren wij de volgende uitgangspunten:

Bender gelooft in afwisseling in leervormen om tot het maximale leerrendement te komen. Bender hanteert in iedere webinar: video’s, kleine clipjes in meerkeuze vragen, break-out sessies, live chatsessies. Door de hoogwaardige kwaliteit van de hardware (video en audio) en software is Bender in staat tot een professioneel, afwisselend en soepele online training te komen.

Onze webinars zijn sterk afgestemd op de praktijk van de professional. Bender gelooft in de combinatie van gerichte kennisoverdracht en het aanreiken van effectieve vaardigheden, het in de praktijk toepassen en het terug kunnen kijken van de eigen prestatie. De inzet van video acht Bender hierin essentieel. Met inachtneming van privacy van deelnemers, is het altijd mogelijk om de integrale webinar terug te zien in de beveiligde omgeving van de Bender Academie.

Groepsgrootte
In het kader van optimale kennisoverdracht gaat de Bender Academie uit van maximaal 15 deelnemers. Dit geldt ook voor de webinars, daar de praktijk inmiddels heeft uitgewezen dat een grotere groep juist online niet effectief is. Voor vaardigheidstrainingen geldt een maximale groepsgrootte van 12 personen.

een impuls voor uw veranderopgave

Opvragen Brochure

Programma

Vier blokken verbinden de door u gewenste organisatieontwikkeling
In het kader van opleidingen ligt de focus al snel op de inhoudelijke verdieping van de Omgevingswet, terwijl de veranderopgave evenveel aandacht verdient. Bender maakt altijd de verbinding en daarom is het altijd ondersteunend aan de verandering. Door in de voorbereiding de verbinding te leggen tussen de Omgevingswet en hun eigen organisatievisie/-ontwikkeling, worden in de opleiding de juiste woorden gebruikt, die mensen herkennen.

De Bender Omgevingswet Boost (BOB) is een model om te komen tot een succesvol maatwerktraject die uw veranderopgave een boost geeft. De opbouw van de Omgevingswet volgt de beleidscyclus. De beleidscyclus biedt een structuur om de instrumenten van de Omgevingswet te ordenen en inzicht te bieden. De beleidscyclus vormt dan ook de kapstok waaraan het programma wordt samengesteld.

De BOB kent in beginsel 4 blokken die u afhankelijk van de huidige fase van uw organisatieontwikkeling kunt inzetten. De blokken zijn:

  • Voorbereiding door verbinding
  • Verdieping inhoud
  • Inbedding in de organisatie
  • Anders werken

Per blok is de keuze te maken voor Basis, Plus en Plus Extra. Zo bepaalt u zelf de duur, inhoud en benodigde diepgang per doelgroep van het maatwerktraject. Door de vier blokken wordt de verbinding gemaakt tussen de gewenste organisatieontwikkeling in woorden en daden en direct gekoppeld aan de inhoud van de Omgevingswet. Door de inbedding zijn mensen ook in staat de vertaalslag te maken naar de dagelijkse praktijk.

een impuls voor uw veranderopgave

Opvragen Brochure

Resultaat

Het resultaat van het Bender Omgevingswet Boost is dat medewerkers binnen uw organisatie:

  • gericht inzicht hebben in de doelstellingen en de nieuwe systematiek;
  • overzicht en verdiept inzicht hebben in het instrumentarium en de regels, thema’s en procedures;
  • in staat zijn om in de geest van en vanuit de gemeentelijke visie op de Omgevingswet te werken en ze beschikken daarvoor ook over de benodigde vaardigheden;
  • inzicht hebben in de uitdagingen en knelpunten.

Maar boven alles krijgt uw organisatie een stevige impuls in de benodigd organisatieontwikkeling als gevolg van de invoering van de Omgevingswet.

Bewijs van deelname en/of certificaat
De deelnemers ontvangen een “Bewijs van deelname” indien ze het traject hebben afgerond. Optioneel kan worden afgesproken dat er een proeve van bekwaamheid door de deelnemers wordt afgelegd. Dit om te toetsen of de gezamenlijk geformuleerde leerdoelen zijn behaald. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat.

een impuls voor uw veranderopgave

Opvragen Brochure

Data

Dit programma wordt enkel in company verzorgd. 

een impuls voor uw veranderopgave

Opvragen Brochure

Studiekosten

Dit programma wordt enkel in company verzorgd. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek, offerte of (onderhandse) aanbesteding met:

Ellen Manders
E-mail : Ellen.manders@bendergroep.nl
Mobiel : 06-48129387

een impuls voor uw veranderopgave

Opvragen Brochure