Bender Omgevingswet Boost

Incompany Klassikaal (op locatie/online)

Is uw organisatie klaar voor de Omgevingswet?

De Omgevingswet vervangt tientallen wetten over onder andere milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water en bouwen. De wet heeft grote gevolgen voor veel medewerkers bij gemeenten en hun ketenpartners. Niet alleen vakinhoudelijk maar ook qua cultuur en werkwijze: de Omgevingswet brengt een ‘veranderopgave’ met zich mee.

Met de Omgevingswet veranderen taken en functies. De mate waarin dit gebeurt, is afhankelijk van de gekozen veranderstrategie in uw organisatie en de veranderopgave die u voor zichzelf ziet. Uw professionals moeten over voldoende inhoudelijke kennis beschikken om hun taken professioneel uit te voeren. Ze moeten echter ook meegaan in de veranderopgave. Om hen hierin te ondersteunen heeft de Bender Academie de Bender Omgevingswet Boost ontwikkeld.

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Studiekosten

Doelgroep

Medewerkers van gemeenten.

 

Leervorm

Het in company maatwerk traject wordt verzorgd door docenten en trainers uit de uitvoeringspraktijk en biedt veel ruimte voor praktijkcasussen en onderlinge discussies.  Samen met onze opleidingsadviseur stelt u het programma samen dat bij u past. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek, offerte of (onderhandse) aanbesteding.

Blended learning  
Bender gelooft in de kracht van klassikaal onderwijs, of dit nu fysiek of online is. Onderlinge interactie en discussie is essentieel voor een goede kennisoverdracht en het aanreiken van vaardigheden. We zetten hierbij heel gericht instrumenten in als e-learning, webinars, podcasts en webspecials (korte online verdiepingssessies). Gelet op de coronacrisis worden veel modules vooralsnog enkel als webinar georganiseerd.

De Bender Studio 
Bender heeft op haar locatie in Utrecht een eigen studio met professionele video- en audioapparatuur. Hiermee wordt een maximale beeld- en geluidskwaliteit van iedere training gegarandeerd. Om tot een optimale digitale didactiek te komen van onze online trainingen hanteren wij de volgende uitgangspunten:

Bender gelooft in afwisseling in leervormen om tot het maximale leerrendement te komen. Bender hanteert in iedere webinar: video’s, kleine clipjes in meerkeuze vragen, break-out sessies, live chatsessies. Door de hoogwaardige kwaliteit van de hardware (video en audio) en software is Bender in staat tot een professioneel, afwisselend en soepele online training te komen.

Onze webinars zijn sterk afgestemd op de praktijk van de professional. Bender gelooft in de combinatie van gerichte kennisoverdracht en het aanreiken van effectieve vaardigheden, het in de praktijk toepassen en het terug kunnen kijken van de eigen prestatie. De inzet van video acht Bender hierin essentieel. Met inachtneming van privacy van deelnemers, is het altijd mogelijk om de integrale webinar terug te zien in de beveiligde omgeving van de Bender Academie.

Groepsgrootte
In het kader van optimale kennisoverdracht gaat de Bender Academie uit van maximaal 15 deelnemers. Dit geldt ook voor de webinars, daar de praktijk inmiddels heeft uitgewezen dat een grotere groep juist online niet effectief is. Voor vaardigheidstrainingen geldt een maximale groepsgrootte van 12 personen.

een impuls voor uw veranderopgave

Opvragen Brochure

Programma

Samen met u bepalen wij de doelgroepen van het opleidingstraject. Per doelgroep stellen we een specifiek maatwerktraject samen. Daarbij kijken we wat de deelnemers uit die doelgroep in hun werk nog nodig hebben voor een succesvolle invoering van de Omgevingswet.

Resultaat

Het resultaat van de Bender Omgevingswet Boost is dat medewerkers binnen uw organisatie, ieder voor zijn/haar eigen dagelijkse praktijk:

  • inzicht hebben in de doelstellingen en de nieuwe systematiek van de Omgevingswet
  • overzicht en inzicht hebben in het instrumentarium en de regels, thema’s en procedures
  • in staat zijn om in de geest van en vanuit de gemeentelijke visie op de Omgevingswet te werken, en over de benodigde vaardigheden daarvoor beschikken
  • inzicht hebben in de uitdagingen en knelpunten van de Omgevingswet

Maar boven alles krijgt helpt de Bender Omgevingswet Boost uw organisatie bij het inzichtelijk maken van de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet.

 

Bewijs van deelname en/of certificaat
De deelnemers ontvangen een “Bewijs van deelname” indien ze het traject hebben afgerond. Optioneel kan worden afgesproken dat er een proeve van bekwaamheid door de deelnemers wordt afgelegd. Dit om te toetsen of de gezamenlijk geformuleerde leerdoelen zijn behaald. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat.

een impuls voor uw veranderopgave

Opvragen Brochure

Studiekosten

Dit programma wordt alleen als incompany maatwerktraject verzorgd. Interesse? Vul het contactformulier hier in!

Opvragen Brochure