Bestemmingsplannen actuele procedures en ontwikkelingen

Utrecht Meerdere startdata Klassikaal (op locatie/online) 1 dag €450,-

Het bestemmingsplan is één van de belangrijkste instrumenten voor een gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening. Zo staat in een bestemmingsplan welke functies voor een gebied door de gemeenteraad zijn vastgesteld en wat de gebruiks- en bouwmogelijkheden van de grond zijn.

 

Bij het ontwikkelen van een bestemmingsplan spelen verschillende factoren een rol. Er zijn diverse stakeholders met verschillende belangen en tal van procedures en processen die gevolgd moeten worden bij de totstandkoming van een bestemmingsplan. Een relatief kleine verandering kan grote gevolgen hebben. Ontwikkelingen op diverse beleidsterreinen van de ruimtelijke ordening kunnen een grote invloed hebben op een bestemmingsplan. 

 

Al deze ontwikkelingen moeten nauwkeurig worden verwerkt en geactualiseerd in een bestemmingsplan. In deze cursus gaan wij in op deze actuele ontwikkelingen. Welke factoren zijn van invloed op het bestemmingsplan? Welke actuele processen en procedures zijn er? Wat verandert er met de komst van de Omgevingswet? Wat is het verschil tussen het bestemmingsplan en toekomstig omgevingsplan? 

 

In deze cursus wordt ingegaan op deze vragen. Na afloop kent u de 25 stappen voor de ontwikkeling van een bestemmingsplan en kunt u actief bijdragen aan de ontwikkeling hiervan. U bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en krijgt inzichten over de gevolgen hiervan voor het omgevingsplan.

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

U bent (beleids)medewerker bij een gemeente, provincie, waterschap, corporatie, bouwbedrijf, adviesbureau of ontwikkelaar. In uw werk krijgt u te maken met de totstandkoming van bestemmingsplannen en het gemeentelijk ruimtelijk beleid.

Leervorm

De cursus bestaat uit een groepsles, die klassikaal op locatie en/of online wordt aangeboden. Een online groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, waar aandacht is voor interactie en kennisdeling.

 

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wet- en regelgeving rondom bestemmingsplannen;
  • De bestemmingsplanprocedure; 25 stappen; 
  • Actuele ontwikkelingen binnen de RO.

Tijdens de cursus wordt veel gebruik gemaakt van actuele casuïstiek. Op deze manier wordt u met behulp van praktische voorbeelden meegenomen in de totstandkoming van een bestemmingsplan. Alle stedenbouwkundige, planologische, beleidsmatige, milieutechnische en economische aspecten die bij de ontwikkeling van een bestemmingsplan komen zullen hierbij behandeld worden. 

Resultaat

Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je de cursus Bestemmingsplannen; actuele ontwikkelingen en procedures hebt gevolgd. 

Data

Maandag 28 juni 2021

Donderdag 16 september 2021

 

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 450,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).