Bijzondere bijstand en toeslagen – inclusief energietoeslag

Utrecht Klassikaal (op locatie/online) 1 dag

Bijzondere bijstand en toeslagen op grond van de Participatiewet samen met het minimabeleid vormen voor de gemeente belangrijke instrumenten om armoede en sociale achterstanden te bestrijden. Het recht om deze vorm van ondersteuning wordt grotendeels bepaalt door het lokale beleid. Om praktisch inzicht te krijgen in alle ins & outs rondom deze instrumenten, verzorgen wij de eendaagse Cursus bijzondere bijstand en toeslagen.

Direct inschrijven

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

De cursus is geschikt voor een ieder die in de dagelijkse praktijk te maken heeft met afhandelen van aanvragen in het kader van bijzondere bijstand of daarin snel geschoold moet worden als gevolg van een plotselinge groei in aanvragen, bijvoorbeeld door de energietoeslag. 

 

Leervorm

De cursus wordt verzorgd door docenten uit de uitvoeringspraktijk en biedt veel ruimte voor praktijkcasussen en onderlinge discussies.

Blended learning

Bender gelooft in de kracht van klassikaal onderwijs, of dit nu fysiek of online is. Onderlinge interactie en discussie is essentieel voor een goede kennisoverdracht en het aanreiken van vaardigheden. We zetten hierbij heel gericht instrumenten in als e-learning, webinars, podcasts en webspecials (korte online verdiepingssessies).

De Bender Studio

Bender heeft op haar locatie in Utrecht een eigen studio met professionele video- en audioapparatuur. Hiermee wordt een maximale beeld- en geluidskwaliteit van iedere training gegarandeerd. Om tot een optimale digitale didactiek te komen van onze online trainingen hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 1. Bender gelooft in afwisseling in leervormen om tot het maximale leerrendement te komen. Bender hanteert in iedere webinar: video’s, kleine clipjes in meerkeuze vragen, break-out sessies, live chatsessies. Door de hoogwaardige kwaliteit van de hardware (video en audio) en software is Bender in staat tot een professioneel, afwisselend en soepele online training te komen.
 2. Onze webinars zijn sterk afgestemd op de praktijk van de professional. Bender gelooft in de combinatie van gerichte kennisoverdracht en het aanreiken van effectieve vaardigheden, het in de praktijk toepassen en het terug kunnen kijken van de eigen prestatie. De inzet van video acht Bender hierin essentieel. Met inachtneming van privacy van deelnemers, is het altijd mogelijk om de integrale webinar terug te zien in de beveiligde omgeving van de Bender Academie.

Groepsgrootte

In het kader van optimale kennisoverdracht gaat de Bender Academie uit van maximaal 15 deelnemers. Dit geldt ook voor de webinars, daar de praktijk inmiddels heeft uitgewezen dat een grotere groep juist online niet effectief is.

Programma

De cursus gaat eerst kort in op het doel van bijzondere bijstand en het minimabeleid. Daarna komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde. 

 

 • rechthebbenden en uitsluitingsgronden 
 • onderscheid tussen algemene en (categoriale) bijzondere bijstand 
 • de toetsingscriteria voor bijzondere bijstand: 
 • het vaststellen van de noodzaak 
 • het vaststellen van bijzondere omstandigheden 
 • voorliggende voorzieningen 
 • het drempelbedrag 
 • de verschillende leefvormen en de bijbehorende normensystematiek 
 • de inkomens- en vermogensvaststelling 
 • het maken van een draagkrachtberekening 
 • actualiteiten: energietoeslag 
 • de verschillende soorten bijzondere bijstand 
 • nader bekeken: schulden, woonkosten, jongeren en (eigen bijdrage) ziektekosten 
 • collectieve ziektekostenverzekering / gemeentepolis 
 • buitenwettelijke bijzondere bijstand 
 • de inkomenstoeslag 
 • de individuele studietoeslag 
 • bijstand om niet of lening 
 • fiscale aspecten van bijzondere bijstand (kort) 
 • terugvordering van bijzondere bijstand (kort) 

 

Resultaat

Aan het eind van deze cursus ben je in staat bijzondere bijstand op de juist gronden toe te kennen of af te wijzen. Daarnaast ben je in staat de draagkracht vast te stellen en de hoogte van de bijstand te bepalen. 

Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je de cursus geheel hebt bijgewoond. 

Data

Donderdag 25 mei 2023

 

Dinsdag 26 september 2023

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 495,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).