Geaccrediteerd

Complexe scheidingen

Utrecht Meerdere startdata Klassikaal 2 dagen 4 uur €890,-

Alles wat je moet weten over complexe scheidingen en de veiligheid van kinderen in 2 dagen

 

Per jaar maken in Nederland zo’n zeventigduizend kinderen de (echt)scheiding van hun ouders mee. Uit onderzoek blijkt dat deze jeugdigen ongeveer tweemaal zo vaak problemen ervaren als jeugdigen uit intacte gezinnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om emotionele -, sociale -, of gedragsproblemen en lagere schoolprestaties. Met ongeveer 2/3 van de kinderen die een scheiding meemaken gaat het na verloop van tijd weer redelijk tot goed. Maar 1/3 van de jeugdigen ervaart de genoemde gevolgen in ernstige mate. Vaak omdat er sprake is van een complexe scheiding, met heftige en langdurige conflicten tussen de ouders. Wanneer ouders hun kinderen betrekken in de strijd gaat dit ten koste van hun ontwikkeling en ontstaat een situatie van onveiligheid.

 

Jeugd- & gezinsprofessionals in het maatschappelijk veld (buurthuizen, scholen, kinderopvang) en in het sociaal domein komen (vaak) in contact met kinderen en jongeren met scheidende of gescheiden ouders. Van belang is daarom dat zij beschikken over specifieke kennis en vaardigheden in het omgaan met kinderen en ouders die te maken hebben met scheidingsproblematiek.

 

In deze 2-daagse cursus gaan we niet alleen in op het signaleren van problemen rond scheidingen, maar leer je ook hoe jij als jeugd- & gezinsprofessional hier effectief mee om kan gaan.

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

 • Je bent werkzaam als jeugd- / gezinsprofessional in het sociaal domein;
 • Je bent werkzaam in het preventieve veld, de zogenaamde vindplaatsen;
 • Je hebt basiskennis van de Jeugdwet;
 • Je kent de verschillende partijen die betrokken kunnen worden bij complexe scheidingen.

Leervorm

Deze cursus/opleiding wordt klassikaal aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is.

Programma

Tijdens deze 2-daagse cursus komen de onderstaande onderwerpen aan bod:

 

 • de belangrijkste problemen bij een (conflict)scheiding voor jeugdigen;
 • de verschillende aspecten die meespelen in een (conflict)scheiding voor de jeugdige en voor de ouders (juridisch, relationeel, ouderschap en veiligheid);
 • probleemsignalering met behulp van de escalatieladder: de fase van het conflict;
 • beschikbare en passende interventies die kunnen worden ingezet bij (conflict)scheidingen;
 • gespreksvoering met jeugdigen met behulp van de 3-huizen methode (huis van de zorgen – huis van de krachten/leuke dingen – huis van de dromen);
 • gespreksvoering met ouders;
 • thema’s ‘uitwerken’ m.b.t. jouw rol als professional (nabijheid versus afstand, belang van opvoeders versus het belang van de jeugdige).

Zelfstudie: 4 uur

Resultaat

Je leert …


… wat de gevolgen van een (conflict)scheiding kunnen zijn voor een jeugdige;
… het centraal stellen van de ontwikkeling en veiligheid van de jeugdige;
… problemen rond (conflict)scheidingen te herkennen en planmatig daarnaar te handelen;
… invulling te geven aan de samenwerking met ouders en het netwerk;
… bewust te worden van jouw rol in de communicatie met scheidingsgezinnen;

 

Je ontvangt een “Certificaat”, waarop je accreditatiepunten staan vermeld, indien je minimaal 80% van de cursusdag hebt gevolgd.

 

Accreditatie
Deze cursus is SKJ geaccrediteerd voor in totaal 17.00 punten.

Heb je een NFG registratie? Dan kun je de punten voor deze opleiding als bij- of nascholing registreren.

Data

Dinsdag 10 en 17 maart 2020

 

Vrijdag 25 september en 2 oktober 2020

 

Maandag 30 november en 7 december 2020

 

 

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 890,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).