Cryptocurrency

Meerdere locaties Meerdere startdata Klassikaal (op locatie/online) 1 dagdeel


Cryptovaluta zijn digitale ruilmiddelen waar geen (officiële) tegenpartij zoals een bank aan te pas komt. De meeste transacties in cryptovaluta zoals Bitcoin, Monero, Ether, XRP en Tether vinden plaats via zogenoemde omwisselplatforms. Daar kan men tegen betaling van regulier geld cryptovaluta aankopen of omwisselen tegen andere cryptovaluta. Ook via mining kunnen mensen cryptovaluta verwerven. Steeds meer mensen laten zich verleiden tot deze ‘beleggingsvorm’. Daarnaast zijn er alternatieve digitale valutastromen door diensten als Apple Pay en Paypal in opmars.  

 

Als verstrekker van voorzieningen en uitkeringen wordt het recht erop vaak bepaald door de middelen (het inkomen en vermogen) waarover de belanghebbende beschikt. Binnen de schulddienstverlening spelen de middelen daarnaast een belangrijke rol in de vaststelling van de aflossing ten behoeven van schuldeisers.
Raken we door de ‘digitalisering van ruilmiddelen’ niet het zicht kwijt op deze middelen? Deze cursus biedt een kijkje in deze nog steeds groeiende financiële wereld.  

Direct inschrijven

Nu inschrijven

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

De cursus is bestemd voor een ieder die bij het vaststellen van het recht op voorzieningen en uitkeringen een middeltoets uitvoert. Daarnaast is deze cursus zeker geschikt voor een ieder die in de schulddienstverlening werkzaam is en daarin ook het inkomen en vermogen dient vast te stellen. 

Leervorm

Het doel van de cursus is het bieden van inzicht in cryptovaluta in relatie tot voorzieningen, uitkeringen (binnen het sociaal domein) en schulddienstverlening en het geven van een aantal handreikingen van hoe hiermee in de praktijk om te gaan.  

 

Blended learning  

Bender gelooft in de kracht van klassikaal onderwijs, of dit nu fysiek of online is. Onderlinge interactie en discussie is essentieel voor een goede kennisoverdracht en het aanreiken van vaardigheden. We zetten hierbij heel gericht instrumenten in als e-learning, webinars, podcasts en webspecials (korte online verdiepingssessies). Deze training wordt, gelet op de benodigde interactie om optimale kennisoverdracht te garanderen, in beginsel in fysieke vorm verzorgd. Mocht dat door nieuwe coronamaatregelen niet mogelijk zijn, dan beschikken we over de Bender Studio. 

 

De Bender Studio  

Bender heeft op haar locatie in Utrecht een eigen studio met professionele video- en audioapparatuur. Hiermee wordt een maximale beeld- en geluidskwaliteit van iedere training gegarandeerd. Om tot een optimale digitale didactiek te komen van onze online trainingen hanteren wij de volgende uitgangspunten:  

 1. Bender gelooft in afwisseling in leervormen om tot het maximale leerrendement te komen. Bender hanteert in iedere webinar: video’s, kleine clipjes in meerkeuze vragen, break-out sessies, live chatsessies. Door de hoogwaardige kwaliteit van de hardware (video en audio) en software is Bender in staat tot een professioneel, afwisselend en soepele online training te komen.  
 1. Onze webinars zijn sterk afgestemd op de praktijk van de professional. Bender gelooft in de combinatie van gerichte kennisoverdracht en het aanreiken van effectieve vaardigheden, het in de praktijk toepassen en het terug kunnen kijken van de eigen prestatie. De inzet van video acht Bender hierin essentieel. Met inachtneming van privacy van deelnemers, is het altijd mogelijk om de integrale webinar terug te zien in de beveiligde omgeving van de Bender Academie.  

 

Groepsgrootte  

In het kader van optimale kennisoverdracht gaat de Bender Academie uit van maximaal 15 deelnemers. Dit geldt ook voor de webinars, daar de praktijk inmiddels heeft uitgewezen dat een grotere groep juist online niet effectief is. 

Programma

In de cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: 

 • De belangrijkste cryptovaluta
 • De controle op het bezit van cryptovaluta 
 • Cryptovaluta en inlichtingenverplichtingen sociale wetgeving 
 • Informatie-uitvraag bij belanghebbende en derden 
 • Controle van de gegeven informatie 
 • De waarde van cryptovaluta 
 • Cryptovaluta en koerswinsten 
 • Welk gevolg heeft de waarde van cryptovaluta voor het recht op bijstand, andere voorzieningen of schulddienstverlening 
 • Gaat het om vermogen of inkomen 
 • Andere alternatieve betaalplatforms en aandachtspunten in het kader van de vaststelling van middelen 

Resultaat

Na afloop van de cursus ben je op de hoogte van de werking van cryptovaluta en de gevolgen ervan binnen het sociaal domein.  

Data

De cursus bestaat uit 1 dagdeel van 9.30 tot 12.30 uur.

 

 

Studiekosten

De kosten voor de cursus bedragen € 350,- en is vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet. 

 

Informatie en advies 

Wil je meer weten? Wil jij je inschrijven? Of wil je eerst advies? Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies op maat, passend bij jouw situatie. Je bereikt ons via telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te sturen naar academie@bendergroep.nl.