Geaccrediteerd

Introductie in de Jeugdwet

Utrecht Klassikaal (op locatie/online) 1 dag

In 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor een groot gedeelte van de jeugdhulp in gezinnen. Deze transitie is vastgelegd in de Jeugdwet. Een belangrijke doelstelling van de Jeugdwet is het versterken van de eigen kracht van de jeugdige en het vergroten van het zelf oplossend vermogen van diens gezin en zijn omgeving. In deze cursus leer je wat de jeugdhulplicht van de gemeente inhoudt, hoe een verwijzing tot stand komt en hoe de Jeugdwet zich verhoudt tot de andere wetten in het sociaal domein. Ook wordt er stil gestaan bij het toestemmingsvereiste voor de inzet van jeugdhulp en welke rechten en plichten ouders hebben in de begeleiding en verzorging van hun kind.

Direct inschrijven

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Deze cursus is aan te raden voor elke professional die werkzaam is in het jeugddomein. Daarnaast is het een waardevolle toevoeging voor professionals die werken met een andere doelgroep binnen het sociaal domein zoals Wmo, Wlz, Participatiewet of het onderwijs.

Leervorm

De cursus bestaat uit een groepsles, die klassikaal op locatie en/of online wordt aangeboden. Een online groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, waar aandacht is voor interactie en kennisdeling.

 

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • De historie van de Jeugdzorg;
  • De doelstellingen en de uitgangspunten van de Jeugdwet;
  • De route voor een jeugdige/het gezin naar jeugdhulp;
  • De onderzoeksplicht van de gemeente
  • Vormen van jeugdhulp
  • Aanpalende wetgeving;
  • Voorliggende voorzieningen;
  • De verantwoordelijkheid van het ouderschap;
  • De route naar het gedwongen kader

Resultaat

De professional…

… heeft inzicht in de transitie van de jeugdhulp en weet wat de jeugdhulplicht voor de gemeente inhoudt;

… weet welke route ouders en jeugdigen moeten volgen voordat ze aanspraak kunnen maken op gespecialiseerde jeugdhulp;

… heeft inzicht in de verschillende verantwoordelijkheden die bij het ouderschap horen en weet deze te vertalen naar “eigen kracht”;

… heeft kennis van de voorliggende voorzieningen;

… weet welke vorm van hulp passend is in verschillende situaties.

Certificaat

Je ontvangt een “Certificaat”, indien je de gehele training hebt bijgewoond én je als SKJ geregistreerde professional de eindopdracht met een voldoende hebt afgerond. Op het certificaat staan de accreditatiepunten vermeld.

Accreditatie

De training ‘Introductie in de Jeugdwet’ is geaccrediteerd voor 6,25 punten. Dit bestaat uit 6 uur en 15 minuten klassikale contacturen.

 

 

Heb je een NFG registratie? Dan kun je de punten voor deze cursus als bij- of nascholing registreren.

 

Data

Dinsdag 20 juni 2023 9.30-16.30 uur

Dinsdag 3 oktober 2023 9.30-16.30 uur

Maandag 29 januari 2024 9.30-16.30 uur

 

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 495,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).