Geaccrediteerd

Introductie in de schuldhulpverlening

Utrecht Meerdere startdata Klassikaal (op locatie/online) 1 dag €450,-

Van alle mensen die zich melden bij een wijkteam, heeft ongeveer 80% financiële problemen. Slechts iets meer dan een derde van de mensen die zich melden voor een schuldhulpverleningstraject, rondt het traject succesvol af. Kortom; er valt nog genoeg werk te verzetten op het gebied van schuldhulpverlening. Wil jij hier een bijdrage aan leveren? Tijdens deze introductiedag krijg je daarvoor de nodige handvatten.

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

De cursus is met name bedoeld voor medewerkers binnen het sociaal domein die zijdelings met de schuldhulpverlening te maken hebben en dus op de hoogte moeten zijn. Bijvoorbeeld wijkteams, klantmanagers en uitvoerders van de Wmo en Jeugdwet. Maar ook medewerkers van instellingen met cliënten die vaak schuldenproblematiek hebben.

Leervorm

De cursus bestaat uit een groepsles, die klassikaal op locatie en/of online wordt aangeboden. Een online groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, waar aandacht is voor interactie en kennisdeling.

 

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring.

Programma

In de cursus komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Ontstaan van schulden;
  • Het proces van schulddienstverlening en de wijze waarop dit lokaal is georganiseerd;
  • Niet-saneerbare schulden en overige schulden die een schuldsanering in de weg staan of niet onder het ‘schone lei’ beginsel vallen;
  • Aan welke verplichtingen de schuldenaar zich moet houden en wat de gevolgen zijn als dat niet gebeurt;
  • De berekening van de beslagvrije voet en het vrij te laten bedrag;
  • Flankerende hulp zoals budgetcoaching, beschermingsbewind en de budgetbeheerrekening.

Resultaat

Na het volgen van deze introductiecursus ben je bekend met de kaders en de achtergronden van schuldhulpverlening. Je weet in grote lijnen hoe schuldhulpverlening is georganiseerd en wat de mogelijkheden binnen de schuldhulpverlening zijn.

 

Je ontvangt een “Certificaat”, indien je de cursus hebt bijgewoond. Op het certificaat staan de accreditatiepunten vermeld.

 

Accreditatie
De cursus Introductie in de schuldhulpverlening is geaccrediteerd door de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) voor in totaal 8 punten.

Je kunt de punten voor deze cursus als bij- of nascholing registreren.

 

 

Data

Dinsdag 7 december 2021

 

Donderdag 17 februari 2022

 

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 450,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).