De Omgevingswet 2022 in vogelvlucht

Utrecht Meerdere startdata Klassikaal (op locatie/online) 2 dagen €970,-

De laatste ontwikkelingen binnen de Omgevingswet; wat dit betekent voor jouw praktijk?

Welgeteld 26 wetten over onder andere milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water en bouwen worden in 2022 teruggebracht naar één wet: de Omgevingswet. De wet raakt veel medewerkers in gemeentelijke organisaties en in de organisaties van haar ketenpartners. Met de komst van de Omgevingswet veranderen taken en functies. De mate waarin dit gebeurt is echter afhankelijk van de gekozen veranderstrategie in een organisatie en de veranderopgave die een organisatie zichzelf oplegt. De professionals moeten over voldoende inhoudelijke informatie en kennis over de wet beschikken om hun taken professioneel uit te voeren. Dit vergt wat betreft opleidingen maatwerk. Hiervoor heeft de Bender Academie de Bender Omgevingswet Boost (BOB) ontwikkeld. De BOB is een op maat gesneden in company traject die de veranderopgave van uw organisatie een boost geeft.

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

De Cursus Omgevingswet 2022 in vogelvlucht is bestemd voor een ieder die in korte tijd de Omgevingswet in hoofdlijnen wil doorgronden, zoals:

 • Medewerkers en managers ruimtelijke ordening, bouw- en juridische zaken werkzaam bij gemeente, waterschap of provincie
 • Vergunningsverleners
 • Gemeenteraadsleden
 • Medewerkers van woningcorporaties, bouw- en aannemingsbedrijven, projectontwikkelaars
 • Advocaten, juridisch adviseurs en bedrijfsjuristen
 • Makelaars en architecten
 • Docenten van onderwijsinstellingen

Leervorm

De cursus wordt verzorgd door docenten uit de uitvoeringspraktijk en biedt veel ruimte voor praktijkcasussen en onderlinge discussies.

Blended learning
Bender gelooft in de kracht van klassikaal onderwijs, of dit nu fysiek of online is. Onderlinge interactie en discussie is essentieel voor een goede kennisoverdracht en het aanreiken van vaardigheden. We zetten hierbij heel gericht instrumenten in als e-learning, webinars, podcasts en webspecials (korte online verdiepingssessies). Gelet op de coronacrisis wordt de Basiscursus Omgevingswet 2022 vooralsnog enkel als webinar georganiseerd.

 

De Bender Studio
Bender heeft op haar locatie in Utrecht een eigen studio met professionele video- en audioapparatuur. Hiermee wordt een maximale beeld- en geluidskwaliteit van iedere training gegarandeerd. Om tot een optimale digitale didactiek te komen van onze online trainingen hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 1. Bender gelooft in afwisseling in leervormen om tot het maximale leerrendement te komen. Bender hanteert in iedere webinar: video’s, kleine clipjes in meerkeuze vragen, break-out sessies, live chatsessies. Door de hoogwaardige kwaliteit van de hardware (video en audio) en software is Bender in staat tot een professioneel, afwisselend en soepele online training te komen.
 2. Onze webinars zijn sterk afgestemd op de praktijk van de professional. Bender gelooft in de combinatie van gerichte kennisoverdracht en het aanreiken van effectieve vaardigheden, het in de praktijk toepassen en het terug kunnen kijken van de eigen prestatie. De inzet van video acht Bender hierin essentieel. Met inachtneming van privacy van deelnemers, is het altijd mogelijk om de integrale webinar terug te zien in de beveiligde omgeving van de Bender Academie.

 

Groepsgrootte
In het kader van optimale kennisoverdracht gaat de Bender Academie uit van maximaal 15 deelnemers. Dit geldt ook voor de webinars, daar de praktijk inmiddels heeft uitgewezen dat een grotere groep juist online niet effectief is.

Programma

De opbouw van de Omgevingswet volgt de beleidscyclus. De beleidscyclus biedt een structuur om de instrumenten van de Omgevingswet te ordenen en inzicht te bieden. De beleidscyclus vormt dan ook de kapstok waaraan de onderwerpen van deze tweedaagse cursus worden opgehangen. In vogelvlucht komt onder meer de volgende thema’s aan de orde:

Algemeen

 • Inleiding Omgevingswet
 • Rollen rijk, gemeente, provincie en waterschap
 • Rollen van de gemeenteraad en college
 • Beleidscyclus – algemeen
 • Participatie

Beleidsontwikkeling

 • Omgevingsvisie
 • Omgevingswaarden
 • Digitaal Stelsel
 • Opstellen Omgevingsvisie
 • Beheer Omgevingsvisie
 • Participatie

Beleidsdoorwerking

 • Instructieregels
 • Omgevingsprogramma’s
 • Omgevingsplan
 • Algemene, juridische en toepasbare regels
 • Digitaal Stelsel
 • Milieuaspecten
 • Opstellen Omgevingsplan
 • Beheer Omgevingsplan
 • Participatie

Uitvoering

 • Omgevingsvergunning
 • Digitaal Stelsel
 • Milieuaspecten
 • Omgevingstafel
 • Participatie
 • Ontwerp vergunningenproces

Terugkoppeling

 • Toezicht en Handhaving
 • Monitoring en evaluatie
 • Digitaal Stelsel
 • Ontwerp sluitende beleidscyclus
 • Milieuaspecten
 • Participatie

Resultaat

Het resultaat van de cursus is dat u beschikt over

 • Inzicht in de doelstellingen en de nieuwe systematiek;
 • Overzicht van instrumentarium, regels, thema’s, procedures;
 • Inzicht in het omgevingsplan en de thema’s;
 • Overzicht over de uitdagingen en knelpunten.

Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je de cursus hebt bijgewoond.

Data

Maandag 19 september en 26 september 2022

 

Dinsdag 22 november en 29 november 2022

 

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 970,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).