Geaccrediteerd

Drang & dwang juridisch kader

Utrecht Meerdere startdata Klassikaal (op locatie/online) 1 dag €450,-

Dit moeten professionals weten over over drang en dwang

Deze cursus gaat over de verschillende vormen van vrijwillige en gedwongen hulpverlening. De drang-maatregel is een tussenvorm die door zowel de gemeente als de gecertificeerde instelling kan worden uitgevoerd. Het is dan ook belangrijk om de rechts-positie van zowel ouders als hulpverlening duidelijk te houden in een plan van aanpak. Ook moeten ouders vanaf het begin betrokken worden in het proces.

Het uitgangspunt van jeugdhulpverlening is dat – ongeacht het kader waarbinnen de hulp verleend wordt – de veiligheid van jeugdigen en hun omgeving, een verantwoordelijkheid is van álle betrokken professionals.

 

Hoe pakt de gemeente dit aan? Wat kun je verwachten en hoe effectief is een (sociaal) wijkteam binnen het vrijwillig kader. Wat mag en kan allemaal in een drang-traject? Wanneer is drangtraject effectief om een traject naar gedwongen hulpverlening te voorkomen?

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

  • Jij hebt te maken met jeugdigen binnen het vrijwillig kader en bent betrokken bij complexe casuïstiek;
  • Jij hebt te maken met jeugdigen en hun gezinnen binnen de hulpverlening en het is jouw taak om te inventariseren, adviseren en/of vast te stellen of iemand jeugdhulp nodig heeft;
  • Je hebt basiskennis van de Jeugdwet en weet welke partijen betrokken zijn.

Leervorm

De cursus bestaat uit een groepsles, die klassikaal op locatie en/of online wordt aangeboden. Een online groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, waar aandacht is voor interactie en kennisdeling.

 

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wat houdt drang in, wat zijn rechten & plichten van zowel de jeugdige als ouders?;
  • Wat is de route naar een drangtraject en wie voert dit traject uit?
  • Wat werkt in dit gezin, voor deze jeugdige en bij deze ouder(s) en wat is het effect?;
  • Taakuitvoering van gemeenten.

Resultaat

Je leert…

… de ‘overgang’ van vrijwillige hulpverlening naar gedwongen hulpverlening;

… instrumenten, benaderingswijzen in het gedwongen en vrijwillig kader;

… maatwerk te bieden met het oog op de specifieke omstandigheden van jeugdige/gezin;

… invulling van drang, uitgevoerd door lokale wijkteams;

… drang als onderdeel van professioneel handelen;

… de do’s en dont’s als het gaat om het inzetten van drang bij gezinnen.

 

Je ontvangt een “Certificaat”, indien je de cursus hebt bijgewoond. Op het certificaat staan de accreditatiepunten vermeld.

Accreditatie
Deze cursus is SKJ geaccrediteerd voor in totaal 9.50 punten. Dit bestaat uit 7 uur klassikale contacturen en 3 uur zelfstudie.


Heb je een NFG registratie? Dan kun je de punten voor deze cursus als bij- of nascholing registreren.

Data

Donderdag 10 maart 2022  9.30-16.30 uur

 

Vrijdag 7 oktober 2022  9.30-16.30 uur

Studiekosten

De kosten voor de cursus of opleiding zijn: € 450,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).