Geaccrediteerd

Drang & dwang juridisch kader

Utrecht 19 november 2019 Klassikaal 1 dag €395,-

Dit moeten professionals weten over over drang en dwang

De cursus Drang & dwang gaat over vrijwillige en gedwongen hulpverlening bij het uitspreken van een kinderbeschermingsmaatregel. De gecertificeerde instelling kan twee ‘rollen’ hebben; als (casus)regievoerder in het vrijwillig kader, en binnen het gedwongen kader als (gezins)voogd. Het is dan ook belangrijk om de rechtspositie van zowel ouders als hulpverlening duidelijk te houden in een plan van aanpak. Ook moeten ouders vanaf het begin betrokken worden in het proces. Het uitgangspunt van jeugdhulpverlening is dat – ongeacht het kader waarbinnen de hulp verleend wordt – de veiligheid van jeugdigen en hun omgeving, een verantwoordelijkheid is van àlle betrokken professionals.

 

Hoe pak je dit als gemeente aan? Wat kun je verwachten en hoe effectief is een wijkteam binnen het vrijwillig kader. Wat mag en kan allemaal in een drangtraject? Wanneer is dwang/drang effectief om een traject naar vrijwillige jeugdbescherming mogelijk te maken?

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

  • Jij hebt te maken met jeugdigen binnen het vrijwillig kader en bent betrokken in mogelijke complexe casuïstiek en andere professionals;
  • Jij hebt te maken met jeugdigen en hun gezinnen binnen de hulpverlening en het is jouw taak om te inventariseren, adviseren en/of vast te stellen of iemand Jeugdhulp nodig heeft;
  • je hebt basiskennis van de Jeugdwet en weet welke partijen betrokken zijn.

Leervorm

Deze cursus wordt klassikaal aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is.

Programma

Tijdens deze 1-daagse cursus komen onderstaande onderwerpen aan bod:

 

  • Wat houdt drang in, wat zijn rechten & plichten van zowel jeugdige als ouders?;
  • wat werkt in dit gezin, voor deze jeugdige en bij deze ouder(s) en wat is het effect?;
  • taakuitvoering van gemeenten.

Zelfstudie 3 uur

Resultaat

Je leert…

 

… de ‘overgang’ van vrijwillige hulpverlening naar gedwongen hulpverlening;

… instrumenten, benaderingswijzen in het gedwongen en vrijwillig kader;

… maatwerk te bieden met het oog op de specifieke omstandigheden van jeugdige/gezin;

… invulling van drang, uitgevoerd door lokale wijkteams;

… drang als onderdeel van professioneel handelen;

… de do’s en dont’s als het gaat om het inzetten van Drang bij gezinnen;

 

Je ontvangt een “Certificaat”, waarop je accreditatiepunten staan vermeld, indien je minimaal 80% van de cursusdag hebt gevolgd.

 

Accreditatie
Deze cursus SKJ geaccrediteerd voor in totaal 9.50 punten.

Heb je een NFG registratie? Dan kun je de punten voor deze opleiding als bij- of nascholing registreren.

Data

Dinsdag 19 november 2019

Studiekosten

De kosten voor de cursus of opleiding zijn: € 395,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).