E-learning Beschermd wonen

E-learning Thuisstudie 7 uur €195,-

Een deel van de mensen met een psychiatrische aandoening heeft een beschermde woonvorm nodig. Het inventariseren, adviseren en bepalen van de toegang tot beschermd wonen is een taak van de (centrum)gemeenten. Het betreft een kwetsbare doelgroep met de vraag of zij in staat zijn tot (ambulant) zelfstandig wonen. Op basis van welke afwegingen onderbouw je deze maatwerkvoorziening en wanneer is ondersteuning bij zelfstandig wonen ook maatwerk? Volg de e-learning Beschermd wonen!

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Jouw taak is om te inventariseren, adviseren en/of vast te stellen of iemand beschermd wonen nodig heeft. Je kent de beoordelingscriteria voor toegang tot beschermd wonen in jouw (centrum)gemeente, en je voert (binnenkort) het beleid uit.

Om deze e-learning te kunnen volgen is het noodzakelijk dat je basiskennis hebt over de doelgroep psychiatrie. Je kent veelvoorkomende ziektebeelden, weet welke problematiek je vaak tegenkomt en welke behandelmogelijkheden er zijn.

Bezit je deze kennis nog onvoldoende? Volg dan eerst de e-module ‘doelgroep Wmo psychiatrische aandoeningen’ of de 1-daagse klassikale cursus ‘Wmo en psychiatrie’.

Leervorm

Bender heeft een ruim aanbod aan e-learning binnen het sociaal domein.

 

E-learning kent grote voordelen:

 

 • Snel: je kunt direct starten;
 • Flexibel: je leert waar en wanneer het jou (of je team) uitkomt;
 • Efficiënt: je verliest geen reistijd;
 • Voordelig: je bespaart reiskosten;
 • Effectief: je leert in je eigen tempo en kunt lesstof terugkijken.

 

Bender heeft een eigen leeromgeving: de Bender Academie. Hier volg je de e-learning en maak je de opdrachten waarop je van je leerbegeleider feedback krijgt.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

1. Wetgeving en achtergrond

 • Wetgeving
 • Zorgzwaartepakket GGZ B en C pakketten
 • Dagbesteding
 • Raakvlakken met de Zvw en Wlz

2. Doelgroep beschermd wonen binnen de Wmo

3. Vrijheidsbeperkende maatregelen

4. Instroom Beschermd wonen

5. Doorstroom en uitstroom Beschermd wonen

 

Studiebelasting is 7 uur (zelfstudie).

Resultaat

In deze e-module werk je aan de volgende leerdoelen:

 

 • je kunt vertellen wat beschermd wonen inhoudt;
 • je leert voor welke doelgroep beschermd wonen bedoeld is;
 • je kent de aandachtspunten tijdens het gesprek met deze doelgroep;
 • je kent de raakvlakken met de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz);
 • je kent de vrijheidsbeperkende maatregelen;
 • je weet welke andere (voorliggende) mogelijkheden (sociaal netwerk, ambulante begeleiding) er zijn voor beschermd wonen;
 • je hebt zicht op de instroom, doorstroom en uitstroom binnen beschermd wonen;
 • je kunt een afweging maken voor beschermd wonen of ambulante begeleiding.

 

Je ontvangt een “Certificaat” indien je de e-learning Beschermd wonen volledig hebt doorlopen en de opdrachten met voldoende resultaat hebt afgerond.

Data

Per direct

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 195,- (vrij van btw).