De energietransitie binnen de Omgevingswet

Utrecht Meerdere startdata Klassikaal (op locatie/online) 1 dag €450,-

In deze cursus staat de volgende vraag centraal; Hoe kunnen de instrumenten van de Omgevingswet een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgave van de energietransitie?

 

Energietransitie betekent dat we onze energie toenemend halen uit hernieuwbare bronnen. En dat we het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. De instrumenten van de Omgevingswet bieden overheden handvatten om deze maatschappelijke opgave aan te pakken.

 

Welke instrumenten zijn hiervoor geschikt, of moet het antwoord op de vraag eerder gezocht worden in de organisatie en de inrichting van het proces? 

De ontwikkeling van de cursus komt voort uit een pilot bij diverse gemeenten waarin de mogelijkheden worden verkend naar de bijdrage van de Omgevingswet aan de opgave van de energietransitie. We kijken vanuit verschillende invalshoeken, zoals participatie, naar dit vraagstuk.

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

De eendaagse cursus Energietransitie binnen de Omgevingswet is interessant voor (young) professionals met een achtergrond in de ruimtelijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld beleidsmedewerkers RO, projectmedewerkers en programmamanagers Omgevingswet / duurzaamheid en/of energietransitie.

Leervorm

De cursus bestaat uit een groepsles, die klassikaal op locatie en/of online wordt aangeboden. Een online groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, waar aandacht is voor interactie en kennisdeling.

 

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

  • Energietransitie en instrumenten Omgevingswet;
  • Energietransitie in visie, programma en plan;
  • Procesaanpak vs. instrumentele aanpak;
  • Van visie naar regels; een stappenplan ontwikkelen;
  • Omgevingswet-participatie-energietransitie.

 

Resultaat

Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je de cursus Energietransitie binnen de Omgevingswet hebt bijgewoond.

Data

Donderdag 20 mei 2021

 

Dinsdag 21 september 2021

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 450,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).