Fiscale berekening van de bijstand

Utrecht Klassikaal (op locatie/online) 3 dagen

Een belangrijk onderdeel van bijstandsverlening is de correcte uitbetaling van de uitkering. Door de vele regels omtrent inkomen en vermogen, de fiscale aspecten en de bijvoorbeeld de mogelijkheid tot vrijlatingen en inhoudingen, is dat een complex gebeuren. In deze cursus leert u alle ins en out om te komen tot een correcte uitbetaling van de bijstand en de administratieve vastlegging daarvan. 

Direct inschrijven

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Indien u beschikt over voldoende kennis over de Participatiewet, bijvoorbeeld na onze zesdaagse Tempocursus Participatiewet, maar in uw functie ook te maken heeft met de vaststelling van de hoogste van de bijstand, het vrij te laten vermogen en de administratieve afhandeling. In dat geval is de driedaagse Cursus betaling van de bijstand de cursus voor u. De cursus is vooral geschikt voor medewerkers van de uitkeringsadministratie, maar ook heel nuttig voor medewerkers terugvordering, kwaliteitsmedewerkers en intern controleurs.

Leervorm

De cursus bestaat uit meerdere groepslessen, die klassikaal op locatie en/of online worden aangeboden. Een online groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, waar aandacht is voor interactie en kennisdeling.

 

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring.

Programma

De cursus gaat eerst kort in op de plaats van uitkeringsadministratie Participatiewet (en andere regelingen) binnen de gemeente. Vervolgens komen in drie dagen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde.

Dag 1 – De hoogte van de netto bijstand I
Onderwerpen zijn onder meer:

 • Te onderscheiden bijstandsnormen
 • Kostendelers
 • Aanvang en beëindiging van het bijstandsrecht
 • De vaststelling en uitbetaling van de vakantietoeslag
 • Toeslagen en verlagingen
 • Het korten van inkomsten (transactiesysteem)
 • Soorten inkomen (o.a. 4-weken inkomen, alimentatie, giften, schadevergoedingen etc.)
 • Vrijlatingen
 • Inhoudingen
 • Afstemming van de bijstand
 • Voorschotten

 

Dag 2 – De hoogte van de netto bijstand II
Onderwerpen zijn onder meer:

 • Vaststelling vrij te laten vermogen
 • Bijzondere bijstand (individueel en categoriaal)
 • Bijstand in de vorm van een geldlening
 • Draagkracht
 • Bijstand en eigen woning bezit (krediethypotheek)
 • Beslag op de bijstand
 • Voorlopige teruggaven Belastingdienst nader bekeken
 • Financiering door het Rijk
 • Relatie met Tozo, Bbz 2004, IOAW en IOAZ

 

Dag 3 – De vaststelling van de bruto bijstand
Onderwerpen zijn onder meer:

 • Belaste en onbelaste bijstand
 • Berekening bruto bijstand volgens de voorlopige methode
 • Berekening bruto bijstand volgens de definitieve methode
 • Berekening van een terugvorderingsbedrag
 • Netto of bruto terugvorderen?
 • Afdracht aan de Belastingdienst
 • Gevolgen korten partneralimentatie
 • De jaaropgaaf
 • Teruggaven Belastingdienst door aflossing op terugvordering
 • Verrekening van uitkeringen tussen instanties

Resultaat

Aan het eind van deze cursus bent u in staat de hoogte van de netto en bruto bijstand op individueel niveau precies vast te stellen en hebt u inzicht in de fiscale consequenties van bijstandsverlening op grond van de Participatiewet.

 

Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je minimaal 80% van de cursus hebt bijgewoond. 

Data

Donderdag 5, 12 oktober en 2 november 2023

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: €1.426,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).