Grondzaken onder de Omgevingswet en de Nota grondbeleid

Utrecht Klassikaal (op locatie/online) 1 dag

De nieuwe Omgevingswet betekent ook veel voor hoe gemeenten hun grondbeleid moeten en kunnen vormgeven. Procedures veranderen, en de vaststelling van de Omgevingsvisie kan, als deze niet goed wordt voorbereid, behoorlijke gevolgen hebben voor Wvg-gebieden en het kostenverhaal. In deze training van een dag nemen we je mee met de veranderingen en geven we je praktische handvatten om ook onder de nieuwe wet het kostenverhaal goed geregeld te hebben. De werkwijze moet ook worden opgenomen in de Nota grondbeleid. Ook hier gaan we op in.

Direct inschrijven

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

De cursus is interessant voor gemeentelijke medewerkers en managers ruimtelijke ordening en grondzaken, gemeenteraadsleden, advocaten, juridisch adviseurs en bedrijfsjuristen.

Leervorm

De cursus bestaat uit een groepsles, die klassikaal op locatie of online wordt aangeboden. Een online groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, en is er aandacht voor interactie en kennisdeling.

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Deel 1: Omgevingswet

 • Korte juridische introductie
 • Voorkeursrecht
 • Gedoogplichten
 • Onteigening
 • Nadeelcompensatie en Nota nadeelcompensatie
 • Kostenverhaal en bijdrage ruimtelijke kwaliteit

 

Deel 2: Nota grondbeleid

 • Actief grondbeleid, of juist niet?
 • Vertaling van de Omgevingswet in de nieuwe Nota grondbeleid

Resultaat

Het resultaat van de cursus is dat je beschikt over:

 • inzicht in de doelstellingen en de systematiek van de Omgevingswet
 • overzicht van instrumentarium, regels, thema’s, procedures
 • inzicht in het grondzakendeel binnen het omgevingsplan
 • overzicht over de uitdagingen en knelpunten

 

Je ontvangt een bewijs van deelname.

Data

Woensdag 11 oktober 2023

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 495,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).