Indicatiestelling in de Wet langdurige zorg

Utrecht 8 oktober 2019 Klassikaal 1 dag €395,-

Wanneer komt een burger in aanmerking voor Wlz zorg? Na de wijzigingen in het zorgstelsel sinds 2015 heeft de burger te maken met de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die levenslang op intensieve zorg zijn aangewezen op basis van het zogenaamde 24 uurs-zorg criterium. Zowel wijkverpleegkundigen als consulenten Wmo kunnen de burger doorverwijzen naar de Wlz. Dit valt in de praktijk niet altijd mee. Het is vaak lastig om in te schatten hoe het CIZ de toegang bepaalt en wanneer een burger precies recht heeft op Wlz zorg. Inzicht in de indicatiestelling Wlz door het CIZ is essentieel voor een goede dienstverlening naar de burger. Dit is ook voor de gemeente en de zorgverzekeraar van belang om te voorkomen dat zorg bekostigd wordt die tot de Wlz behoort. Schrijf je in voor de cursus Indicatiestelling in de Wet langdurige zorg!

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

De cursus is bestemd voor zorgprofessionals binnen het sociaal domein, zoals consulenten Wmo, leden van een sociaal (wijk)team of (transfer)verpleegkundigen.

Leervorm

Deze cursus wordt klassikaal aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is.

Programma

Tijdens deze 1-daagse training wordt de kennis direct toegepast op casuïstiek uit de praktijk. De trainer is een praktijk deskundige van de indicatiestelling Wlz. De onderstaande onderwerpen komen aan bod:

  • 24-uur zorg of permanent toezicht / zorg in nabijheid;
  • blijvende behoefte aan zorg, bijvoorbeeld bij kinderen en jongvolwassenen;
  • normale zorg van ouders aan kinderen;
  • ernstig nadeel;
  • ziekte, aandoeningen of beperkingen die toegang geven tot de Wlz;
  • het bepalen van het best passende zorgprofiel door het CIZ;
  • er is een indicatiebesluit voor Wlz zorg en dan? Besproken wordt: leveringsvormen (opname/ VPT/ PGB/ MPT) en eigen bijdrage CAK;
  • de gedachte achter de Wmo 2015/ Zvw/ Wlz en hoe is de verhouding tot de Wlz?;
  • samenwerken als uitvoerende organisaties binnen het zorgstelsel 2015.

Het betreft hier een praktijkgerichte cursus. Naast het aanbieden van korte gedeelten van theorie, wordt er actief gewerkt met een checklist, waarmee ieder onderwerp verder praktisch besproken wordt. Hiermee wordt een volledig overzicht van het onderzoek binnen de Wlz geboden en is er meer inzicht wat nu ‘de opdracht’ is vanuit deze wetgeving.

Resultaat

Je leert:
… wanneer en op welke criteria een burger toegang heeft tot de Wlz;
… wat verschillende terminologie binnen de Wlz betekent en inhoudt;
… wat van invloed is op het onderzoek voor kinderen en jongvolwassenen;
… hoe het CIZ het zorgprofiel vaststelt;
… de (mogelijke) processen na indicatiestelling door het CIZ en de betrokken uitvoeringsorganisaties;
… waar mogelijkheden liggen voor een goede samenwerking tussen de verschillende uitvoeringsorganisaties in het belang van de burger.

Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je de cursus Indicatiestelling in de Wet langdurige zorg hebt bijgewoond.

Data

Dinsdag 8 oktober 2019

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 395,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).