Inleiding energietransitie

Utrecht Klassikaal (op locatie/online) 1 dagdeel

De vertaling van het Klimaatakkoord Parijs uit 2015 en het Nationale Klimaatakkoord uit 2019 wordt nu concreet: we gaan van denken naar doen! Door de oorlog in Oekraïne willen we versneld minder afhankelijk zijn van aardgas. En door de sterke stijging van de energieprijzen gaan we energie besparen. De energietransitie is dus steeds urgenter. Hoe maken we hier een betaalbare transitie van, welke rollen zijn er, en welke opgave is er weggelegd voor lokale overheden? Gemeenten hebben een belangrijke rol richting 2030. In het Nationaal Klimaatakkoord is aangegeven dat de gemeenten ‘regisseur’ zijn voor de warmtetransitie.

 

In deze inleiding energietransitie gaan we in op het Klimaatakkoord Parijs, de uitwerking van de Klimaatwet in Nederland, de regionale energiestrategie, de transitievisie warmte en de wijkuitvoeringsplannen. Hoe verhouden die zich tot elkaar, en hoe onderscheid je de klok van de klepel? Vervolgens gaan we kijken welke opgaven de gemeenten hebben, en aan welke knoppen zij kunnen draaien.

Direct inschrijven

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Deze cursus is interessant voor gemeentelijke projectleiders, beleidsmedewerkers, medewerkers energie en duurzaamheid en gebiedsontwikkelaars.

Leervorm

De cursus bestaat uit een groepsles van een dagdeel, die klassikaal op locatie of online wordt aangeboden. Een online groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, en is er aandacht voor interactie en kennisdeling.

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Deel 1: interactieve inleiding in de genoemde onderwerpen

Deel 2: samen aan de slag met concrete casuïstiek

Resultaat

Je leert:

  • de verschillende opgaven in de energietransitie herkennen
  • onderscheid maken tussen de opgave RES en de opgave aardgasvrij
  • benoemen wat de opgave is voor gemeenten

 

Je ontvangt een bewijs van deelname.

Data

Donderdag 22 juni 2023 (ochtend)

Donderdag 30 november 2023 (ochtend)

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 350,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).