Juridisch kwaliteitsmedewerker

Utrecht 13 november 2019 Klassikaal 6 dagen €2130,-

De opleiding om de kwaliteit van de Participatiewet te bewaken

Onze verkorte opleiding Juridisch kwaliteitsmedewerker is speciaal ontwikkeld voor de kwaliteitsmedewerker (toetser) van nu. Naast kennis van de Participatiewet vraagt deze functie ook de laatste kennis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en aanverwante wet- en regelgeving.

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

De verkorte opleiding Juridisch kwaliteitsmedewerker is voor iedereen die ruime ervaring heeft op een afdeling Werk & Inkomen en toe is aan een vervolgstap in zijn carrière. Daarnaast is de opleiding geschikt voor personen die meer behoefte hebben aan juridische kennis.

Leervorm

Deze cursus wordt klassikaal aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is.

Programma

Tijdens deze zesdaagse opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

Dag 1
Op de eerste dag van de opleiding worden de relevante onderdelen van de Awb behandeld. De focus ligt daarbij op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, bezwaar en beroep, rechtsbescherming en het klachtrecht.

 

Dag 2 en 3
De tweede en de derde dag staan in het teken van verdieping van de Participatiewet. Aan de hand van de Participatiewet en jurisprudentie gaan we de diepte in. De onderwerpen die aan de orde komen zijn de inlichtingenplicht, gezamenlijke huishouding, huisbezoeken, bestuurlijke sancties zoals afstemming en boete, middelen (vermogen en inkomen), de normensystematiek (kostendelersnorm). Daarnaast staan we uitvoerig stil bij opschorten en blokkeren.

 

Dag 4 en 5
Tijdens de vierde en de vijfde dag behandelen wij terugvordering en verhaal.

 

Dag 6
Op dag zes komen de voorliggende voorzieningen aan de orde. Te denken valt aan de WW, ZW, WIA IOAW, Bbz, Zorgverzekeringswet en Wmo. Tevens besteden we aandacht aan de heffingskortingen en toeslagen van de Belastingdienst.

 

Naast de lesdagen bestaat de opleiding ook uit huiswerkopdrachten en zelfstudie. De opleiding wordt afgesloten met een toets. Bij een voldoende resultaat ontvang je een certificaat.

Resultaat

Na deze opleiding ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de relevante wet- en regelgeving. Daarnaast ben je in staat complexe aanvragen te behandelen, rapportages en beschikkingen te toetsen op juridische juistheid en ben je de juridische vraagbaak voor collega’s.

 

Je ontvangt een “Certificaat” indien je de cursus hebt bijgewoond en met voldoende resultaat hebt afgerond.

Data

Woensdag 13, 20,27 november en 4, 11, 18 december 2019

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 2.130,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).