Geaccrediteerd

Workshop Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Utrecht Klassikaal (op locatie/online) 1 dagdeel 3,5 uur

Vanaf augustus 2013 is de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Doel van deze wet is dat er sneller en adequater wordt ingegrepen wanneer er vermoedens zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Professionals die werkzaam zijn in de jeugdzorg,  maatschappelijke ondersteuning, gezondheidszorg. Onderwijs, kinderopvang en justitie zijn verplicht om deze meldcode te volgen. Maar hoe implementeer je de meldcode in je organisatie en wat betekenen de stappen die je moet zetten nu eigenlijk voor jou als professional?

In deze cursus leer je de juiste stappen te zetten, de signalen te objectiveren en worden de belemmeringen die je kunt ervaren besproken zodat jij als professional toegerust bent om de stappen van de meldcode te volgen.

Direct inschrijven

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Je bent werkzaam in het sociaal domein (als consulent op één van de deeldomeinen of als generalist in bijvoorbeeld een wijkteam).

 

Voor de andere beroepsgroepen organiseren we graag een training op maat. Neem hierover contact op met academie@bendergroep.nl

 

Leervorm

De workshop bestaat uit een groepsles van een dagdeel (09.30 – 13.00 uur), die klassikaal op locatie en/of online wordt aangeboden. Een online groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, waar aandacht is voor interactie en kennisdeling.

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring.

Programma

Tijdens de workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • De stappen van de meldcode;
  • Acute en structurele onveiligheid;
  • Het objectiveren van signalen;
  • Belemmeringen.

Resultaat

Na de workshop …
… heb je kennis van de achtergronden van de meldcode;
… ken je het stappenplan en weet je hoe je dit moet toepassen in de praktijk;
… weet je wie welke rol en verantwoordelijkheden heeft in het proces (bijv. Veilig Thuis);

 

Je ontvangt een “Certificaat”, indien je de workshop hebt bijgewoond. Op het certificaat staan de accreditatiepunten vermeld.

 


Accreditatie
De workshop ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ is SKJ geaccrediteerd voor 5 punten. Dit bestaat uit 3,5 uur klassikale contacturen en 1,5 uur zelfstudie.

 

 

Heb je een NFG registratie? Dan kun je de punten voor deze workshop als bij- of nascholing registreren.

Data

Maandag 23 januari 2023 van 9.30-13.00 uur

Dinsdag 16 mei 2023 van 9.30 – 13.00 uur

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 350,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee).

 

Wil je meer weten? Wil jij je inschrijven? Of wil je eerst advies? Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies op maat, passend bij jouw situatie. Je bereikt ons via telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te sturen naar academie@bendergroep.nl.