Geaccrediteerd

Workshop Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Utrecht Meerdere startdata Klassikaal (op locatie/online) 1 dagdeel 3,5 uur €315,-

Als professional binnen verschillende domeinen (Jeugdwet, Wmo, schuldhulpverlening en Participatiewet), maar ook binnen het wijkteam kun je te maken krijgen met het vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld. Hoe kun je dit signaleren en wat kun en moet je doen in dit soort situaties?

 

In de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met kinderen en volwassenen moet werken met een meldcode. In zo’n meldcode staat wie wanneer welke stappen zet bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. In 2019 heeft er een aanscherping van de meldcode plaatsgevonden. Wat betekent deze aanscherping in de praktijk?

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Je bent werkzaam in het sociaal domein (als consulent op één van de deeldomeinen of als generalist in bijvoorbeeld een wijkteam).

Leervorm

De workshop bestaat uit een groepsles van een dagdeel (09.30 – 13.00 uur), die klassikaal op locatie en/of online wordt aangeboden. Een online groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, waar aandacht is voor interactie en kennisdeling.

 

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring.

Programma

Tijdens de workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • Aangescherpte meldcode;
  • Wat doe je bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling: werken met de meldcode en het stappenplan.

Resultaat

Na de workshop …
… heb je kennis van de achtergronden van de meldcode;
… ken je het stappenplan en weet je hoe je dit moet toepassen in de praktijk;
… weet je wie welke rol en verantwoordelijkheden heeft in het proces (bijv. Veilig Thuis);

 

Je ontvangt een “Certificaat”, indien je de workshop hebt bijgewoond. Op het certificaat staan de accreditatiepunten vermeld.

 


Accreditatie
De workshop ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ is SKJ geaccrediteerd voor 5 punten. Dit bestaat uit 3,5 uur klassikale contacturen en 1,5 uur zelfstudie.

 

 

Heb je een NFG registratie? Dan kun je de punten voor deze workshop als bij- of nascholing registreren.

Data

Donderdag 20 mei 2021 van 9.30 – 13.00 uur

 

Vrijdag 29 oktober 2021 van 9.30 – 13.00 uur

 

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 315,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee).