Geaccrediteerd

Module 1: Achtergronden en wettelijk kader Jeugdwet

Utrecht 26 september 2019 Klassikaal 2 dagen 6.5 uur €770,-

Leer de regels en het proces van de Jeugdwet

 

Wat is het wettelijk kader van de Jeugdwet? Hoe is de toegang geregeld via de Jeugdwet? Hoe werd de Wet op de Jeugdzorg voorheen uitgevoerd? Hoe zit het met drang- en dwangmaatregelen? En wat is de route voor een jeugdige naar Jeugdhulp? Module 1 geeft antwoorden op vragen over de regels en procedures van de Jeugdwet.

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Ben jij werkzaam als jeugdconsulent? Wil je je om- of bijscholen tot jeugd- en gezinsprofessional bij een gemeente of heb je de ambitie om in het jeugddomein werkzaam te zijn? Ga je weer herintreden? Dan is deze opleiding zeer geschikt. Voorwaarde voor deelname is dat je een relevante mbo-4 of hbo-opleiding hebt.

Leervorm

Deze cursus wordt klassikaal aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is.

Programma

Je krijgt een juridische basis over de Jeugdwet, vertaald naar de dagelijkse uitvoeringspraktijk. We zorgen voor een goede afwisseling van theorie en actieve werkvormen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

  • Visie en uitgangspunten van de Jeugdwet, 1 gezin – 1 plan – 1 regisseur;
  • De (model) verordening, besluit van de Jeugdwet; PGB -financiering;
  • Omgaan met (privacygevoelige) gegevens;
  • Afbakening Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz);
  • Hoe was de jeugdzorg voorheen georganiseerd en wat is nu de route voor een jeugdige;
  • De toegangsmogelijkheden voor de Jeugdwet;
  • Partijen die betrokken zijn bij de toegang en de uitvoering van de Jeugdwet;
  • De rol van het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) oftewel Veilig Thuis.

Resultaat

Je leert …


… Wat de wettelijke kaders en aanpalende wetgeving zijn van de Jeugdwet;
… Juridische maatregelen van de kinderbescherming en jeugdreclassering;
… Over de relatie tot passend onderwijs en zorg;
… Welke partijen betrokken zijn bij toegang en uitvoering en hoe samenwerking optimaal kan verlopen.

 

Je ontvangt een “Certificaat”, waarop je accreditatiepunten staan vermeld, indien je minimaal 80% van de cursusdag hebt gevolgd.

 

Accreditatie
Module 1 van de opleiding jeugdconsulent is SKJ geaccrediteerd voor in totaal 19.50 punten.

Heb je een NFG registratie? Dan kun je de punten voor deze opleiding als bij- of nascholing registreren.

Data

Donderdag 26 september en 3 oktober 2019

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 770,-. (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).